0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Större strandpipare

Charadrius hiaticula

  • Familj: Pipare och vipor – Charadriidae
  • Allmänna kännetecken: En vadare som hör till familjen pipare. Liknar mindre strandpipare men är större och har tjockare och kortare näbb. Den gula orbitalringen anspråkslös eller saknas, ett brett, vitt vingband som syns bra i flykten.
  • Storlek: Längd 17-19,5 cm, vingbredd 35-41 cm, vikt 49-64 g.
  • Bo: En grund grop i grus eller sand, endast litet bomaterial (snäckskal, barr, stjälkbitar, gruskorn o.dyl.).
  • Häckning: Lägger 4 ägg i april-maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 21-26 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 21-28 dygn. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små. Den adulta fågeln spelar ofta vingskadad för att locka bort varelser från boets närhet.
  • Utbredning: Häckar på öppna havs-och sjöstränder. Det finns två raser i Finland: vid havsstränder nominatrasen (C. h. hiaticula) och i norra Finland (C. h. tundrae). Finlands häckningsbestånd beräknat till 3.000-6.000 par. Nominatrasen har minskat på grund av att havssträndernas ängar växer igen.
  • Flyttning: Övervintrar i västra Europa och i västra Afrika. Höstflyttningen i juli-oktober och återkomst från slutet av mars.
  • Föda: Små ryggradslösa djur, insekter, spindlar, sniglar.
  • Läten: Ett mjukt tvåstavigt lockrop “tyl-li”.

Den större strandpiparen liknar den mindre strandpiparen, men är större, har tjockare och kortare näbb och den har ett tydligt vitt vingband. Huvudets mönstring liknar mindre strandpiparens mönster, men den svarta masken slutar avrundad (inte kilformad) bakom örontäckarna och bakom hjässans svarta streck finns inget vitt. På bröstet och halssidorna finns ett brett svart tvärband. Ryggen är sandbrun och buken är vit. Ungfåglarna saknar helt svart på huvudet, pannan, strupen och nacken är vita och ögonbrynsstrecket är otydligt och gulaktigt brunt. Ryggens fjädrar har smala rostbruna kanter.

Den större strandpiparens tarser är rödgula (adult) eller grågula (ungfågel). Näbben är orange med svart spets (adult) eller svart med gul undernäbbrot (ungfågel). Iris är brun. Den större strandpiparen saknar (oftast) den för mindre strandpiparen typiska orbitalringen runt ögat.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page