0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jarmo Jutila, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Strömstare

Cinclus cinclus

  • Familj: Strömstarar – Cinclidae
  • Allmänna kännetecken: Svartvit, kraftigt byggd fågel, med kort stjärt och kraftiga tarser, i storlek med staren, trivs vid strömmande vatten. Huvudet, nacken och buken djupt mörkbrun (ser svart ut), strupen och bröstet fram till buken vita.
  • Storlek: Längd 17-20 cm, vikt 55-73 g.
  • Bo: Vid strömmande vatten, i bergsspricka, brokista, holk. Boet stort, heltäckt, med öppning på ena sidan. Byggt av vattenmossor, fodrat med torra löv och stjälkar.
  • Häckning: Lägger 3-6 ägg i maj-juni. Honan ruvar, ruvningstid 14-18 dygn. Ungarna i boet 18-25 dygn, då de lämnar boet kan ungarna redan simma och flyga bra.
  • Utbredning: Häckningsfågel i klarvattenforsar i norra Finland. Sällsynt häckningsfågel i södra och mellersta Finland. Finlands häckningsbestånd beräknat till 250-350 par. I Finland övervintrar circa 5.000 strömstarar som i huvudsak flyttat från norra Norge (Norges nationalfågel) och Sverige.
  • Flyttning: Nattflyttare. Anländer till södra Finland i oktober-november, återvänder till häckningsområdet i mars-april. Fåglar som övervintrar i mellersta och södra Finland är troligen sådana som häckar i Norge och Sverige.
  • Föda: Ryggradslösa djur, som fångas under dykningar i strömmande vatten.
  • Läten: Svirrande, gulhämplingslikt “sritt”, sång vackra och klara gnisslanden och kvitter.

Strömstaren är stor som en stare, en svartvit, kraftigt byggd fågel med kort stjärt och kraftiga tarser. Trivs vid strömmande vatten. Färgen på huvudet, i nacken och på buken är mycket mörkt brun (ser svart ut), strupen och bröstet är vita ända fram till buken och ryggen och den korta stjärten är mattsvarta. Strömstarens ungfågel är blygrå på ryggen med mörkare fjädertoppar och undertill gulaktigt vit med mörka fjäderkanter. Strömstarens tarser och näbb är mörkbruna och iris är brun.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page