0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svarthakedopping

Podiceps auritus

  • Familj: Doppingar – Podicipedidae
  • Allmänna kännetecken: En liten, mycket färggrann dopping. Det svarta huvudet har orangefärgade små vippor på sidorna. Buksidor rödbruna.
  • Storlek: Längd 31-38 cm, vingbredd 46-55 cm, vikt 400-720 g.
  • Bo: Flotte av ihopsamlade döda växter, förankrad i vattenväxter eller i bottnen. Oftast placerat bland högväxande vattenväxter, sällan synligt.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 22-25 dygn. Ungarna flygga efter 55-60 dygn.
  • Utbredning: Häckar i Finland upp till Lapplandsgränsen i näringsrika sjöar och dammar. Förekommer under flyttningen också i andra vattenområden såsom havsområden. Populationen i Finland ca 2.000-4.000 par.
  • Flyttning: Höstflyttning augusti-november, återkomst med början från mitten av april. Övervintringsområden Västeuropa och östra Medelhavet.
  • Föda: Huvudsakligen insekter och skaldjur (2/3 av födan).
    Läten: Ganska svaga ljud som ändå hörs långt. Vanligtvis ett sjungande, rullande läte.

Den adulta svarthakedoppingens panna, hjässa, hals och kinder är svarta, på huvudsidorna bakom ögat orangefärgade solfjädertofsar som bildar en kort nacktofs. Halsen och sidorna är rödbruna och ryggen är svart. Näbben är svart utom spetsen som är gul, iris är orangeröd och tarserna grönaktigt svarta. Ungfågeln har svart hjässa och nacke. Ryggen är mörkbrunaktig och på de vita kinderna finns svarta streck. Buken är ljus. Näbben är ljusare än hos den adulta.

Svarthakedoppingen liknar den i Finland sällsynt förekommande svarthalsade doppingen (Podiceps nigricollis). Den svarthalsade doppingens (adult) hals är svart (svarthakedoppingens rödbrun). Ungfåglar och fåglar i vinterdräkt liknar mycket varandra. I alla dräkter utgör formen på huvudet ett viktigt kännetecken. Den svarthalsade doppingens panna är brant, hjässan är rundad och huvudets högsta punkt är ovanför ögat, medan svarthakedoppingens hjässa höjer sig jämt bakåt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page