0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Talltita

Poecile montanus

  • Familj: Mesfåglar – Paridae
  • Allmänna kännetecken: En mesart med rätt stort huvud och tjock nacke. Hjässans “basker” och haklapp svarta. Ryggen grå, buken ljusgrå, kinden vit.
  • Storlek: Längd 12-13 cm, vikt 10-13 g.
  • Bo: Hål i stubbe eller i ruttet träd, sällan i holk. Bomaterial enbark, ull, hår och några fjädrar. Mossa mycket sparsamt eller ingen alls. Hackar själv ut hålet, häckar sällan i färdigt hål.
  • Häckning: Lägger 5-11 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstiden 13-15 dygn. Ungarna i boet 15-19 dygn.
  • Utbredning: Häckningsfågel i barr- och blandskog i hela landet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 400.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel, som tidvis vandrar på hösten. Vandringarna sträcker sig inte över havet.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: 1-2 korta stavelser som följs av 2-4 hesa, låga stavelser “zi-zi-zää-zää-zää”. Sång en serie “tjyy-tjyytjyy…”.

Talltitan är större än svartmesen, har rätt stort huvud och tjock nacke. Ryggsidan är grå och buken är gråaktigt vit. Hjässkalotten är mattsvart, haklappen svart och kinderna är vita. De mörka vingarna hos talltitan har i den nya dräkten en vit längsgående fläck som kan saknas helt i sliten dräkt och därmed förorsaka förväxling med entitan (Parus palustris) som någon gång kan påträffas hos oss. Talltitans tarser är gråblå, näbben svart och iris mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page