Tamduva och skrattmås

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Tamduva

Columba livia domestica

  • Familj: Duvor – Columbidae
  • Allmänna kännetecken: En välkänd kompis från städer och torg. Stor färgskala, från helvit till mångbrokig.
  • Storlek: Längd 29-35 cm, vingbredd 60-68 cm, vikt 315-410 g.
  • Bo: Slarvigt hopsamlat av kvistar och strån. Boplats på vindar, i byggnaders håligheter, på brobalkar, i väggnischer.
  • Häckning: Många (upp till 4) kullar per år. Vid goda förhållanden också på vintern. Lägger 2 ägg. Båda föräldrarna ruvar. Ruvningstid 17 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 35 dygn.
  • Utbredning: I Finland i städer och bostadsområden. Påträffas sällan på landsbyggden. Tamduvebeståndet i Finland är uppskattat till 20.000-40.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel.
  • Föda: Ärter, säd, frön, matavfall från gårdar och gator. Ungarna matas med “duvmjölk”.
  • Läten: Ett kuttrande “kor-roo-koo, kor-roo-roo”.

Klippduvan är ursprungligen en sydeuropeisk duvart, från vilken stadsduvan eller tamduvan har utvecklats. Tamduvans utseende varierar stort. Att skilja mellan klippduveliknande tamduvor och skogsduvor kan vara krävande. Tamduvan har ändå alltid två arta tvärränder på vingen, övergumpen är vit och vingundersidan är ljus. Klipp/tamduvans tarser är rödaktiga. Näbben är grå och varierande vit vid basen. Irisen är orangeröd.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page