0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tobisgrissla

Cepphus grylle

  • Familj: Alkor – Alcidae
  • Allmänna kännetecken: En ganska liten svart alka med stor vit fläck på vingen. Näbben liten, vass. Fågel i vinterdräkt artvitbrokig.
  • Storlek: Längd 32-38 cm, vingbredd 49-58 cm, vikt 380-575 g.
  • Bo: Äggen på bara marken under stenbumlingar eller i bergsskrevor. Bomaterial småstenar.
  • Häckning: Lägger i maj-juni 2(–3) ägg. Båda föräldrarna ruvar, ruvningstid 29 dygn. Ungarna lämnar boet före de är flygfärdiga efter ca. 40 dygn. Då är de så tunga att de inte kan flyga. Blir självständiga efter att de lämnat bohålan.
  • Utbredning: En art från ytterskärgården. Beståndet i Finland 17.000-19.000 par. Häckar i kolonier.
  • Flyttning: Från augusti till början av vintern. Återvänder i mars-april. En del övervintrar beroende på isläget, endel flyttar till södra Östersjön.
  • Föda:Bottenfisk, främst tejst och smörbult, men också fritt simmande arter så som tobiskung. Transporterar fisk till ungarna på tvären i näbben, ofta flera på en gång.
  • Läten: En hög, ofta darrande vissling, ängspiplärkliknande “tiist tist tist”.

Den adulta tobisgrisslan har en helart fjäderdräkt, utom att den på vingen har en stor vit fläck. I vinterdräkt är tobisgrisslan artvitbrokig, men ser på avstånd mycket ljus ut. Huvudet och hela buken är vita, ryggen är gråspräcklig och vingfläcken är rent vit. Ungfågeln liknar adult i vinterdräkt, men ser sjabbigare ut och den vita vingfläcken har gråa prickar.

Tobisgrisslan har röda tarser (adult) eller rödbruna (ungfågel). Näbben är art och iris är brun.

Tobisgrisslans vingslag är snabba; den flyger nära vattenytan och gungar kroppen från sida till sida.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page