0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tretåig hackspett

Picoides tridactylus

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor hackspett, utan röda inslag. Ryggen svartvit, vit undertill med täta mörka tvärränder.
  • Storlek: Längd 21,5-24 cm, vikt 60-85 g.
  • Bo: Hål i levande eller dött träd 1-7 m upp på stammen.
  • Häckning: Lägger 3-6 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 11 dygn. Ungarna flygga efter 22-25 dygn.
  • Utbredning: Häckar i hela landet men fåtaligt i södra Finland. Föredrar gamla skogar med torra granar. Antalet häckande par i Finland 15.000-20.000.
  • Flyttning: Stannfågel i hela utbredningsområdet, oregelbundna vandringar vissa år.
  • Föda: Specialiserad på granbarkborre och andra barkborrars larver. Skalar ofta helt bort barken på döda granar.
  • Läten: Ett mjukt, dämpat “kjik”. Trummar under parningstiden på våren.

Den tretåiga hackspetten är en mörktonad hackspett som är mindre än större hackspett. De bästa kännetecknen är det vita längsgående fjäderområdet på ryggen, de tre svarta ränderna på kinden och mörka tvärmönster på sidan. Den röda färgen saknas helt på den tretåiga hackspetten, däremot är ungfågelns och hanens hjässa gul.

Tarserna är mörka hos den tretåiga hackspetten, näbben är mörkblågrå med mörk spets och iris blåvit (adult) eller brun (ungfågel). Arten har bara tre tår, andra hackspettar har fyra.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page