0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tretåig mås

Rissa tridactyla

  • Familj: Måsar och trutar – Laridae
  • Allmänna kännetecken: En gracil mås av en skrattmås storlek. Dräkten liknar fiskmåsens. På grund av de snabba och stela vingslagen och den rundade handen är flykten mer tärnlik än hos de andra måsarna.
  • Storlek: Längd 37-42 cm, vingbredd 93-105 cm, vikt 300-520 g.
  • Bo: Byggs vid oceanernas stränder på klipphyllor på branta fågelberg, fönsterbräden i kustorter, hålor i byggnader. Boet är konstfärdigt byggt av mossa och fjädrar.
  • Häckning: Lägger efter mitten av maj 1-3 ägg. Båda könen ruvar, ruvningstid 24-28 dygn. Ungarna flygga efter 35-49 dygn.
  • Utbredning: Häckar i stora kolonier där det kan finnas 10.000-100.000 par. Häckar inte i Finland.
  • Flyttning: Kringflackande individer påträffas årligen speciellt efter kraftiga västliga stormar.
  • Föda: Olika fiskar och ryggradslösa havsdjur.
  • Läte: Ett gällt, rytmiskt, nasalt trestavigt skrik.

Den tretåiga måsen liknar fiskmåsen, men vingspetsarna är helt svarta. De handpennor som är närmast vingspetsen är klart ljusare än rygg- och täckfjädrarna. Stjärten är en aning kluven. Ungfågeln har en tydlig svart V-teckning på vingen, i nacken en svart krage och en svart kant på ändan av den vita, grunt konkava stjärten.

Den tretåiga måsen har tarser som skiftar i svart. Näbben är gröngul (adult) eller svart (ungfågel). Iris är mörkbrun och orbitalringen orangeröd.

Andra arter i samma familj

Follow us!



Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page