0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vattenrall

Rallus aquaticus

  • Familj: Rallar – Rallidae
  • Allmänna kännetecken: En rätt liten päronformad sumphöna, med lång, litet nedåtböjd, tunn näbb. Ser på avstånd mörk ut men undergumpen lyser vit.
  • Storlek: Längd 23-26 cm, vingbredd 38-45 cm, vikt 75-190 g, hanen större.
  • Bo: Lågt, i storlek med ett trastbo, byggmaterial torra blad av vass, kaveldun och starr. Placeras på marken väl gömt i strandvegetationen.
  • Häckning: Lägger 6-11 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 19-21 dygn. Ungarna lämnar boet genast efter kläckningen och söker födan själv efter ca. 5 veckor och är flygkunniga efter 42-49 dygn.
  • Utbredning: Förekommer i Finland med tyngdpunkten i söder i vass- och kaveldunsområden i sjöar och havsvikar. Lever undanskymt, närvaron avslöjas oftast av ljudet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 500-800 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen börjar redan i augusti och fortsätter ända till slutet av hösten. Vårflyttningen börjar i månadsskiftet mars-april. Övervintrar i västra och södra Europa. Några övervintringsförsök i Finland.
  • Föda: Olika ryggradslösa djur i vassar och vattenmiljöer.
  • Läten: Stort ljudurval. Vanligast en “gyp-gyp”-serie, som slutar i ett ljud som liknar ett grisskrik.

Vattenrallen är kortstjärtad sumphöna i storlek med en björktrast. På ryggen är den svartfläckigt olivbrun och på buken, strupen och kinden blygrå. På flankerna finns svarta och vita tvärränder och undergumpen lyser klarvit. Näbben är litet nedåtböjd, rätt lång, rödaktig hos adulta (på övernäbben också en mörk näbbrygg och spets) och hos ungfågeln brun. Ungfågeln saknar bukens, strupens och kindens blygrå färg, på den ljusa buken finns svaga mörka tvärränder. Vattenrallens tarser är rödaktigt bruna och tårna är mycket långa. Färgen på iris varierar mellan individer från rött till rödbrunt.

Vattenrallen för ett mycket undanskymt liv och ses bara sporadiskt. Vattenrallen tar sig fram förvånansvärt smidigt bland vegetationen.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page