0:00
0:00
Seppo Kalliomäki Seppo Kalliomäki

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Seppo Kalliomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vitryggig hackspet

Dendrocopos leucotos

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: En stor, brokig hackspett. Färgsättningen liknar mindre hackspettens. Undergump ljusröd, bakryggen vit, buken glest strimmig, inga stora vita fläckar på skuldrorna som större hackspett.
  • Storlek: Längd 25-28 cm, vingbredd 38-40 cm, vikt 100-115 g.
  • Bo: Bohål i ruttet träd (ofta björk eller asp).
  • Häckning Lägger 3-5 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid i medeltal ca. 10 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 25-28 dygn.
  • Utbredning: En i Finland utrotningshotad stannfågel som häckar i lövskog. Kräver mycket murknande lövträd på sitt revir för att trivas. Finlands häckningsbestånd beräknat till 200 par.
  • Flyttning: Stannfågel, tillfälliga vandringar.
  • Föda: Insekter och deras larver som lever i murknande (löv)träd.
  • Läten: “Kjyck”. Mjukare och svagare än den större hackspettens ljud. Trummar.

Den vitryggiga hackspetten har rent vit bakrygg, till största del ljusröd bakre buk och undergump och på flankerna smala längsgående strimmor. På de svarta vingarna klara vita tvärband. På huvudet ett svart mustaschstreck och på halsen ett sidoband som inte når till hjässan. Honans hjässa är svart, hanens och ungfågelns hjässa är röda. Tarserna är mörkgrå, näbben är blygrå och iris rödbrun.

Den vitryggade hackspetten är Päijänne-Tavastlands landskapsfågel.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page