© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman, Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Rovfjäril

Pieris rapae

  • Familj: Vitfjärilar – Pieridae
  • Underfamilj: Äkta vitfjärilar – Pierinae
  • Vingspann: Medelstor, 40–53 mm
  • Vingovansidor: Framvingar vita med svarta spetsar. Hanen har en och honan två svarta fläckar mitt på vingen. Bakvingen vit.
  • Vingundersidor: Framvingar vita med gula spetsar och två svarta fläckar mitt på hos båda könen. Bakvingar ljusgula.
  • Miljö: Alla sorter öppna miljöer, ofta i trädgårdar och i jordbrukslandskapet.
  • Flygtid: Från mitten av maj till slutet av augusti(–september), ofta med ett uppehåll i juli.
  • Övervintringsstadium: Puppa
  • Larvens värdväxt: På olika arter av korsblommiga växter (Brassicaceae) och på gulreseda (Reseda lutea).

Liknar den större kålfjärilen och den ofta lite mindre rapsfjärilen. Till skillnad från kålfjärilen så sträckers sig det svarta framhörnet bara en kort bit längs ytterkanten på framvingen (halva hos kålfjärilen). Rovfjärilens bakvingeundersida har jämn färg med ribbor av samma färg som resten, vilken skiljer den från rapsfjärilen.

Honorna lägger äggen ett och ett på värdväxterna. Hanarna flyger vida omkring i sitt sökande efter honor. Arten överlever i Finland, men den får under sommaren förstärkning av fjärilar som kommer flyttande från sydligare länder.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page