© Copyright: Bilder: Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Tallgräsfjäril

Oeneis jutta

  • Familj: Praktfjärilar – Nymphalidae
  • Underfamilj: Gräsfjärilar – Satyrinae
  • Tidigare namn: Gråbrun gräsfjäril
  • Vingspann: Medelstor(–stor), 45–60 mm
  • Vingovansidor: Ovansidan är mörkbrun till ljusbrun. Längs kanten finns svarta ögonfläckar utan vita kärnor och som är omgivna av blekgula eller orangea ringar eller band.
  • Vingundersidor: Orangebruna eller brunbeiga framvingar med gråa kanter och spetsar. En eller flera vitkärnade svarta ögonfläckar. Bakvingen grå med ett gråbrunt band tvärsöver. Vid bakvingens bakhörn finns en vitkärnad svart ögonfläck omgiven av orangetonade ringar.
  • Miljö: Trädbevuxna myrar.
  • Flygtid: I södra Finland från början av juni till mitten av juli. I norra Finland under slutet av juni och början av juli.
  • Övervintringsstadium: Larv
  • Larvens värdväxt: Olika arter av ull (Eriophorum) och möjligen starr (Carex).

Arten vilar alltid med slutna vingar, varför det kan vara svårt att studera ovansidan av vingarna utan att fånga fjärilen. Den kan påminna om sandgräsfjärilen, myrgräsfjärilen och tundragräsfjärilen, men de har mycket liten överlappande utbredning. Alla dessa arter är ganska stora gräsfjärilar som solar med slutna vingar, har grå- eller brunspräckliga vingundersidor och liknande nyanser på framvingarnas undersidor. Tundragräsfjärilen saknar ögonfläckar till skillnad från tallgräsfjärilen. Tallgräsfjärilen har till skillnad från både sandgräsfjärilen och myrgräsfjärilen en ögonfläck i det bakre hörnet på bakvingens undersida. Sandgräsfjärilens framvingeundersida är indelad i ett inre orange fält och ett yttre gulvitt, medan den hos tallgräsfjärilen är orangebrun eller brunbeige med varierande svärta.

Honorna hos tallgräsfjärilen lägger äggen på eller invid värdväxtens blad. Hanarna flyger omkring trädstammar och letar efter honor.

Andra arter i samma genus
Andra fjärilar i samma undergrupp

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page