P. tremula x tremuloides Populus balsamifera Populus balsamifera Populus laurifolia P. balsamifera ssp. trichocarpa

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Asp

Populus tremula

  • Familj: Videväxter – Salicaceae
  • Växtform och höjd: Träd. 15–30 m.
  • Blomma: Han- och honblommor i skilda individer. Hängen 8–18 cm långa, hängande, oskaftade. Hängefjäll rödbruna, fingerflikiga, flikar långhåriga. Enskilda blommor små, utan hylle, i skållika höljen i hängefjällens bladveck. 4–10, vanligen 8 ståndare. Sambladig pistill 2-talig med rödbruna märken.
  • Knoppar: Ganska stora, med flera knoppfjäll, spetsiga, klibbiga, kala.
  • Bladen: Strödda. Bladskaft 3–5 cm långt, tillplattat från sidan. Bladskiva av bladskaftets längd, rund, i yngre skott och plantor äggrund, vågig eller trubbigt tandad kant, kal. Höstfärg rödorange–klargul.
  • Frukten: Kal kapsel som öppnas i två flikar. Frö stavlikt och med långa hår vid basen.
  • Växtplats: Torra-friska moskogar, lundar, frodiga skogskärr, brandytor, hällmarker, skogsbryn etc. Även odlad och som prydnadsträd.
  • Blomningstid: April–juni.

Poppelsläktet (Populus) är mycket gammalt. Fossil har hittats i avlagringar från kritperioden. Skillnaderna mellan olika poppelarter är otydliga. Det finns många olika former i Medelhavsområdet, i Östasien samt i Nordamerikas västra och östra delar. Popplarna är omtyckta park- och prydnadsträd.

Aspen är vindpollinerad och blommar på bar kvist. Den har styva grenar, spetsknoppar och gör många rotskott. Bladen dallrar också vid svag vind, vilket beror på att de platta bladskaften är känsliga för sidorörelser. Lövsprickningen sker ganska sent, ofta först i juni. Trots detta är aspen ett snabbväxande träd och blir sällan mer än 100 år.

Grova aspar utvecklas endast i lundar och lundartade moskogar. Aspen är ett pionjärträd som trivs på öppna platser. Den är viktig för biodiversiteten då många växter, fåglar och insekter är beroende av den. Aspens ved är ljus, mjuk och tål väl röta vilket gör den lämplig som byggnadsmaterial och för framställning av bruksföremål. Aspen har traditionellt använts till tändstickor samt att göra faner och bastulavar av.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page