© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Dvärgbjörk

Betula nana

  • Familj: Björkväxter – Betulaceae
  • Växtform och höjd: Buske eller ris. 0,2–0,8 m.
  • Blomma: Liten, grönaktig–brunaktig och utan hylle. Hon- och hanblommor i skilda blomställningar vilka är hängen bildade av tätt sammansittande 3-blommiga knippen.
  • Bladen: Bladskiva ganska liten, nästan rund, tjock, kal och naggad. Höstfärgen gul-orange- röd. Kortskaftade blad strödda.
  • Frukten: Vingad nöt.
  • Växtplats: Tallmossar, skogskärr, fattigkärr. I Norra Finland även moskogar och fjällhedar.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Björksläktet (Betula) omfattar ca. 40 arter, både träd, buskar och ris. Deras stammar har ljus eller mörkare näver och de blommar vid lövsprickningen. Blommorna är små, enkönade och samlade i hängen, vilka egentligen är sammansatta blomställningar med massor av små knippen med blommor. Dvärgbjörken blommar när bladen spruckit ut. I norra Finland växer dvärgbjörken i moskogar och på fjällhedar men i södra Finland är dvärgbjörken en ren myrväxt som trivs på många olika typer av myrar. Den korsar sig med både glas- och vårtbjörk och hybriderna är vanligen större än dvärgbjörken och har större blad.

Dvärgbjörken var förr ett viktigt bränsle eftersom den brinner färsk. Dvärgbjörken utgör en viktig del av den lappländska höstglöden, ruskan.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page