© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogsalm

Ulmus glabra

  • Familj: Almväxter – Ulmaceae
  • Växtform och höjd: Träd. 15–25 m.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, liten. Hyllet brunaktigt, ospecialiserat, 4–5 flikigt. 4–5 ståndare, sällan 8–10. Sambladig, 2-talig pistill. Kortskaftade blommor tätt i flockblomställning.
  • Bladen: Bladskiva omvänt äggrund, vid basen vanligen asymmetrisk och med långt utdragen spets, dubbelsågad. Kortskaftade blad strödda.
  • Frukten: Ljusbrunvingad nöt.
  • Växtplats: Lundar, särskilt klippbrantslundar. Även som prydnadsträd, ofta förvildad. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: April–maj.

Skogsalmen är fridlyst i hela landet.

I Finland växer naturligt två almarter. Bästa kännetecken för almarna är de asymmetriska bladen. Blommorna är små, tvåkönade, protandriska och vindpollinerade. Skogsalmen är ett krävande ädelt lövträd som växer i näringsrika lundsluttningar och bäckdalslundar. Den är ett vindpollinerat träd som blommar före bladen slagit ut. Arten förekommer oftast vid näringsrika åbranter eller andra lundbranter. Torvanalyser har visat att detta ädelträd växte för 5000–6000 år sedan mycket längre norrut än det gör idag. Finlands klimat var vid denna tid också mycket mildare. Skogsalmen är ett ståtligt prydnadsträd och dess hårda, hållbara ved gör trädet lämpat för möbeltillverkning.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page