© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Tibast

Daphne mezereum

  • Familj: Tibastväxter – Thymelaeaceae
  • Växtform och höjd: Buske. 0,5–1 m.
  • Blomma: Ospecialiserat, rosa-violett, sällan vitt, 4-flikigt hylle. 8 ståndare sammanväxta med hyllets rör och 1-talig pistill. Blomställningen bestående av grupper på 2–4 blommor i fjolårsbladens bladvecksärr.
  • Bladen: Bladskivor smala omvänt äggrunda och helbräddade, under blågröna. Kortskaftade blad tätt strödda.
  • Frukten: Glänsande röd stenfrukt.
  • Växtplats: Lundartade moskogar, lundkärr. Ibland som prydnadsväxt. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: (Mars–)april–maj.

Tibastsläktet (Daphne) omfattar ca. 50 arter i Europa , Asien och Nordamerika. Det finns flera endemiska arter i Europa.

Tibasten är en ganska krävande art då det gäller växtplatsens kvalitet. Den har upprätta förgreningar och årskottens blad sitter tätt. Den giftiga tibasten blommar på våren på bar kvist. Blommorna doftar gott. De giftiga bären användes i tiderna för att bota rakitis och nuförtiden används den inom homeopatin.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page