10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Blege

Blicca bjoerkna

  • Andet navn: Flire
  • Familie: Karpefiskefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Brasen, Brasenflire
  • Størrelse: 15-25 cm, sjældent over 35 cm.
  • Udseende: En højkroppet fisk, som minder meget om en lille Brasen; kan også blive forvekslet med en Brasenflire. Blegen er dog tættere og stærkere i kroppen end sine to finske slægtninge. Den har også ret større øjne og kortere snude. Skællene hos Blegen er lidt større (43-48 langs sidelinjen) end hos Brasen (51-60) og Brasenfliren (67-75). Blegen har den korteste gatfinne af de tre, den har 22-26 stråler sammenlignet med 26-30 for Brasen og 37-46 for Brasen.
  • Farver: Siderne er altid sølvfarvede, men dette gælder også for Brasen af samme størrelse. Finnerne på undersiden har altid et skær af noget orangerødt, mens dem hos Brasen altid er grå. Når Blegen bliver større viser farven sig også på bugen.
  • Formering: Gyder i stimer blandt vegetation tæt på kysten når vandtemperaturen overstiger 17 grader. Almindeligvis i juni, men sommetider i juli. Gydningen er ledsaget af nogen skubben og postyr lige som hos Brasen, men Blegen siges ikke at lade sig lige let forstyrre under gydningen.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden og insektlarver.
  • Udbredelse og levesteder: Blege lever i større søer så langt nord som Midtfinland. Også fundet ved kysterne i Finske Bugt og Botniske Bugt så langt nord som Vaasa. Foretrækker lavvandede rørbevoksede søer med rigelig føde. Tolererer også eutrofikation. Ulig Brasen, som udelukkende er bundædende, kan Blegen også finde føde blandt vandplanter.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page