10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Brasen

Abramis brama

  • Familie: Karpefiskefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Blege, Brasenflire.
  • Størrelse: 25-50 cm, 0,5-2 kg, overstiger sjældent 5 kg.
  • Udseende: En højkroppet fisk med en høj rygfinne og lang gatfinne. Gatfinnen har almindeligvis 26-30 stråler, ret mange flere end den lignende Flire (22-26), men færre end Brasenfliren (36-47). Skællene er lidt mindre end hos Fliren, men større end hos Brasenfliren. Sidelinjen har 51-60 skæl sammenlignet med 43-48 for Fliren og 65-75 for Brasenfliren. Munden er udstrakt. Øjets diameter er mindre end afstanden fra kanten af øjet til snudespidsen. Størrelse er en andet måde at identificere på, fisk over 1 kg er altid Brasen. I langsomt voksende bestande kan det være at Brasen ikke bliver større end Brasenflire eller Flire.
  • Farver: Eksemplarer under 30 cm har sølvfarvede sider og mørk ryg. Bugen er altid lys og finnerne mørkegrå, aldrig rødlige. Ældre fisk har en tendens til at blive meget mørkere med gyldne eller kobberfarvede sider.
  • Formering: Gyder i maj-juni blandt vegetation på lavvandede bugter. Kan gyde i grupper på 2-3 i en til to ugers interval.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden.
  • Udbredelse og levesteder: Almindelig i søer og trægt flydende floder så langt nord som Oulujoki flodsystemet. Længere mod nord er den kun fundet på isolerede steder. Også almindelig i næringsrige vige, men kan gå længere ud på havet for at æde og overvintre. Æder fra bunden, Brasen går i små stimer på lavt og forholdsvis grundt vand for at søge efter føde. Tilbringer vinteren på dybere vand, forudsat at indholdet af ilt er godt. Kan tåle lavere iltindhold som resultat af eutrofikation, i så fald søger den ind på lavere vand.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page