10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Europæisk ål

Anguilla anguilla

  • Familie: Ferskvandsål – Anguillidae
  • Andre ålelignende arter: Bæklampret, Flodlampret, Spidshalet Langebarn, Tangspræl, Ålekvabbe
  • Størrelse: Hun 50-100 cm, 0,5-2 kg, max. 3-4 kg. Hannen er mindre, almindeligvis under 50 cm.
  • Udseende: Forlænget cylindrisk slangelignende krop, presset fra siden imod halen. Lang rygfinne som er sammenhængende med hale og gatfinnen. Ingen halefinne som så. Bugfinner mangler også. Underkæben er længere og fremstående. Gælleåbningerne er små og begrænset til siderne. Skællene er små og forlængede, næsten usynlige for det blotte øje. Øjnene bliver forstørrede på vandring over havet.
  • Farver: Ikke udvoksede (gule) ål er mørkt olivengrønne med en gullig bug. Når de forbereder sig til gydevandringen bliver skindet på ryggen sortbrunt, og bugen næsten hvid og siderne får et metallisk skin.
  • Formering: Når det kommer til formeringscyklussen, er ålen måske den mærkeligste og mystiske af fiskene i Finland. I en tid hvor det menneskelige kromosomsæt har overgivet sig til videnskaben, er det bemærkelsesværdigt at ålens gydningsritual endnu ikke er fuldt forstået. Når den har forladt fersk vand, vandrer den voksne ål til Saragassohavet i det vestlige Atlanterhav, hvor den forsvinder i dybderne. Det er herfra, hvor den lille ålelarve (leptocephalus) med Golfstrømmen begynder sin lange hjemrejse. Når de nærmer sig hjemmekysten mister de sin gennemsigtighed, får pigmenter og endelig kommer til flodmundingerne som glasål. Disse små ål svømmer i floder og søger efter fersk vand inde i landet. I dag forhindrer damme og andre konstruktioner mange ål i at nå deres bestemmelsessted, udsættelse af ikke udvoksede ål og glasål fra havet i ferskvand er den eneste mulighed at opretholde bestanden i søerne.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden og små fisk.
  • Udbredelse og levesteder: Alle ål som er fundet i indsøer i Sydfinland er indført med opdræt. Selv om nogen naturlig vandring ser ud til at finde sted, ser den ud til at have været for betydelig nedgang. Ål trives i mange slags vand, men ser ud til at foretrække varmt, grundt vand, som er rigt på føde. Den er hovedsaglig aktiv om natten, når den søger sit bytte. Den tilbringer dagtimerne og sandsynligvis hele vinteren med at ligge skjult på bunden.

Ål har ry for at være stærke, elastiske fisk, kvaliteter de har brug for for at fuldføre den lange og besværlige rejse fra ferskvand til deres atlantiske gydeområder. Ål er svære at gribe fat i fordi de er så muskuløse og glatte. For at flygte fra en båd skal ålen kun få halen over rælingen. Ål vrider sig selv efter at hovedet er skåret af. Kan overleve på tørt land i lange perioder takket være de små gælleåbninger.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page