10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Fjeldørred

Salvelinus alpinus

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Canadarødding, Kildeørred
  • Størrelse: Almindeligvis 30-75 cm, 0,3-1.5 kg, større fisk bliver dog regelmæssigt fanget. Nogle bestande, kendt som Dværgørred bliver kun omkring 10-20 cm.
  • Udseende: Lige som mange andre medlemmer af laksefamilien har Fjeldørred væsentlige variationer i udseende. I Finland bliver der skilt imellem en større hurtigvoksende form og en mindre langsomt voksende dværgform. Munden er stor, fyldet med tænder, kæberne strækker sig bag om bagkanten af øjet. Skællene er meget små, 123-152 langs sidelinjen.
  • Farver: Varierer væsentligt, afhængig af placering, men adskiller klart Fjeldørred fra Laks og andre Ørreder. Ryggen er mørk og siderne er almindeligvis også mørkt brune eller grønne, men nogle fisk kan have lyse sider. Bugen varierer fra rødlig til gullig eller selv hvid. i gydetiden bliver bugen klart rød, især hos hannerne. Den lille Fjeldørred i Laplands floder og søer er altid rødbugede. Siderne har lyse pletter, som varierer fra gullige til røde. Forkanterne på bug og gatfinne er hvide, ryg og halefinne er sorte uden pletter.
  • Formering: Gyder sent om efteråret lige før søerne fryser til. Rognene bliver lagt imellem sten eller grus i vand som er 3-5 m dybt, sommetider meget dybere. Dværgørred kan gå op i floderne for at gyde, ofte på meget grundt vand. Havlevende Fjeldørred fra det Arktiske Hav går op i Tenojoki floden for at gyde i det kolde vand fra de tilstødende floder.
  • Føde: Dværgørred lever hele deres liv af plankton, små hvirvelløse dyr på bunden og insektlarver. Den hurtigtvoksende form bliver hurtigt et rovdyr og æder små Helt, Smelt og Heltling.
  • Udbredelse og levesteder: Finlands nordligste art. Fjeldørred lever i mange af Laplands højlandssøer og floder, men fiskene her er generelt Dværgørred. Den større, hurtigtvoksende Fjeldørred er fundet i større søer i Lapland, men nogle bestande er også i Vuoksi systemet og Saimaa søen i Sø Finland. Forekommer ikke i Østersøen.
Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page