10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Helt

Coregonus lavaretus

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Heltling, Stor Svævhelt
  • Størrelse: 15-55 cm, overstiger sjældent 2 kg. Størrelsen varierer meget fra en størrelse til en anden.
  • Udseende: Helt varierer almindeligvis betydeligt i krops og hovedform. De har udgjort et problem for taxanomister i mange år, som forsøger at klassificere dem i arter, underarter og selv forskellige racer. Den måske mest benyttede form for identifikation er at tælle antal af gælletænder på den første gællebue. I overensstemmelse med nylige genetiske undersøgelser, som er udført med en ny teknik, er der ingen videnskabelig grund til at opdele Helt i forskellige arter. Kendetegn, som er almindelige for heltfisk er tilspidset krop, en hudfinne som er typisk for laksefamilien, og en lettere fremstående overkæbe. Over munden er der en kort tilspidset snude, et kendetegn som adskiller Helt fra de ellers lignende Stor Svævhelt og Heltling. Hos Stor Svævhelt er det underkæben som er fremstående, men hos Heltling er kæberne lige lange. Mindst typisk for heltfisk i forståelse af udseende er visse dværgheltfisk, der er fundet i søer i Lapland; disse når sjældent over 20 cm i længden og kan blive forvekslet med Heltling. De har også uforholdsmæssigt store hoveder og øjne, og adskiller sig fra andre heltfisk i deres farver. De planktonædende heltfisk i Sydfinlands hovedvandveje så vel som vandrende hav ædende bestande, som går op i floderne for at gyde vokser meget hurtigere og kan adskilles fra Heltling på deres størrelse.
  • Farver: Ryggen er mørkt blågrøn eller brunlig, siderne er sølvfarvede og bugen er lys. Finnerne er mørkegrå Dværgbestandene i Laplands søer kan være hovedsaglig brunlige i farven.
  • Formering: Gyder om efteråret imellem september og november, afhængig af vandtemperaturen. Forskellige heltfiskebestande i samme vande kan gyde til forskellige tider. Heltfiskebestande i både søer og havet kan gå op i floder for at gyde, mens andre bliver i havet eller søen for at gyde.
  • Føde: Forskellige bestande adskiller sig igen, men hovedbestanddelene i føden er hvirvelløse dyr på bunden og plankton, større fisk æder overfladeinsekter og fiskeyngel.
  • Udbredelse og levesteder: Fundet i ferskvand over hele Finland så vel som i havområder.. Foretrækker almindeligvis koldt, rent, veliltet vand.
Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page