10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Heltling

Coregonus albula

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Helt, Løje, Stor Svævhelt
  • Størrelse: 10-20 cm, max. 30 cm.
  • Udseende: En lille, slank, strømlinet fisk, som ofte bliver forvekslet med Løje, Helt eller Stor Svævhelt, Ulig løjen, er Heltling medlem af laksefamilien og har derfor en hudfinne. Den adskiller sig fra Helt og Stor Svævhelt på sin meget længere kæbe. Hos Helt er overkæben længere og hos Stor Svævhelt er kæberne lige lange.
  • Farver: Ryggen er mørkt blågrøn eller brunlig, siderne er sølvfarvede og bugen er lys.
  • Formering: Gyder i oktober-november, somme tider på grundt vand, sommetider i vand på op til 20 m dybt, afhængig af søen. Nogle søer har bestande, som gyder tidlig om foråret på dybere vand end efterårsgydende Heltling i samme sø. Gyder i en ung alder, almindeligvis to år, sommetider om efteråret af sit første år.
  • Føde: Plankton, ældre fisk æder også overfladeinsekter og lille fiskeyngel.
  • Udbredelse og levesteder: Oprindelig en fisk fra søerne i SØ Finland, men Heltling er sat ud til kommerciel udnyttelse over hele Finland, bortset fra det nordligste Lapland, selv om bestande er etableret i Inarinjärvi søen og Paatsjoki floden. Tåler ikke godt brakvand, og i havet er den begrænset til den østlige Finske Bugt, og den nordligste del af Botniske Bugt. Heltling går i stimer på åbent vand, foretrækker dybt, klart vand. Kan tåle mere eutrofisk vand, forudsat at indholdet af ilt er godt.
Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page