10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Essi Keskinen, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Hvidfinnet Ferskvandsulk

Cottus gobio

  • Familie: Ulke – Cottidae
  • Lignende arter: Finnestribet Ferskvandsulk, Hornulk
  • Størrelse: 6-8 cm, max. 13 cm.
  • Udseende: Lige som andre medlemmer af familien her Hvidstribet Ferskvandsulk et bredt hoved med øjnene næsten på toppen, og stor rundet brystfinne som minder om vinger når fisken hviler på bunden. Minder meget om Finnestribet Ferskvandsulk og kan også forveksles med ferskvandsformen af Hornulk. Inderste og yderste stråler på bugfinnen er af samme længde hos Hvidstribet Ferskvandsulk, men hos Finnestribet Ferskvandsulk er den inderste kortere. Hos både Hvidstribet Ferskvandsulk og Finnestribet Ferskvandsulk er halestilken, som bliver målt fra agterkanten af gatfinnen til basen af halefinnen kortere end selve gatfinnen, hos ferskvandsformen af Hornulken har den samme længde som gatfinnen. Piggene som peger bagud fra gællelåget bøjer opad hos Hvidstribet Ferskvandsulk og hos Finnestribet Ferskvandsulk, mens de hos Hornulken er lige.
  • Farver: Uregelmæssige mørkebrune markeringer på ryg og sider, bugen er lys. Bugfinnerne er farveløse, ingen striber som hos Finnestribet Ferskvandsulk.
  • Formering: Om foråret på stenet bund. Rognene bliver lagt af adskillige hunner i en rede som hannen har forberedt. Efter befrugtningen bevogter hannen rognene til de udklækkes (ca. 4 uger).
  • Føde: Insektlarver og andre hvirvelløse dyr som lever på bunden.
  • Udbredelse og levesteder: Fundet i indsøer over hele Finland, bortset fra det nordligste Lapland. Også ved kysterne på Åland. Unge kan forekomme i stort antal på passende stenbund med masser af skjul. I rindende vand kan adskillige fisk findes pr. kvadratmeter af bund. Hvor Finnestribet Ferskvandsulk findes, dominerer Hvidstribet Ferskvandsulk på lavere vand og længere nede ad strømmen.

Hvidstribet Ferskvandsulk er en almindelig fisk på stenet bund og kan nemt ses ved at vade ud og tippe stene der ser passende ud. Hvis det bliver gjort stille bliver beboeren almindeligvis liggende urørlig.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page