10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Billeder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat

. All rights reserved.

Ising

Limanda limanda

  • Familie: Højrevendte fisk – Pleuronectidae
  • Lignende arter: Rødspætte, Skrubbe
  • Størrelse: 25-40 cm.
  • Udseende: Lige som andre medlemmer af højrevendte fisk har ising almindeligvis begge øjne på højre side af hovedet. Dette er ikke et sikkert tegn til identifikation, eftersom nogle medlemmer af denne familie kan være venstresidede på samme måde som nogle mennesker er venstrehåndede. Det mest fremtrædende kendetegn er sidelinjen, som viser en markeret kurve over brystfinnen. Ryg og gatfinnen former en svagt rundet kurve. Skællene er kraftigt kantet bagtil. Ingen store benede fremspring.
  • Farver: Siden hvor øjnene sidder, er almindeligvis ensartet lysebrun. Ingen røde pletter (sammenlign med Rødspætten).
  • Formering: Gyder om foråret, men sandsynligvis ikke i Finsk farvand.
  • Føde: Organismer der lever på bunden.
  • Udbredelse og levesteder: Ikke almindelig i finsk farvand, kun rapporteret to gange på den sydlige kyst (1930’erne). Kan have været fanget siden da, men er ikke adskilt fra andre flyndere. Isingen er mere almindelig i den sydlige Østersø, syd for Gotland. Lever hovedsagligt på sandet bund, foretrækker almindeligvis ret grundt vand.

Ising er højt anset for deres kød. Undersøg din fangst i fald af denne lille sjældenhed er imellem.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page