10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
Karusse & Dam-Karusse
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Jouko Lehmuskallio, Lauri Urho

. All rights reserved.

Karusse

Carassius carassius

  • Familie: Karpefiskefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Dam-Karusse, Karpe
  • Størrelse: Søformen almindeligvis 20-35 cm, max. omkring 40 cm og 1 kg, sjældent over 2 kg. Damform 5-15 cm.
  • Udseende: Den hurtigere voksende form af Karusse, som er fundet i næringsrige søer og vige, er en stærk, højkroppet fisk med tydelige skæl. Den er adskilt fra de andre højkroppede fisk af karpefiskefamilien på de rundede spidser av den store halefinne. Kun Karpen, som er blevet indført til nogle få steder i Finland har en lignende halefinne. Der kan ikke herske nogen forvirring imellem de to, eftersom Karpen har skægtråde omkring munden. Den fisk, som ligner Karussen mest er dens nære slægtning Giebel, som er indført til Finland for nylig. Disse adskiller sig dog, ikke kun i farven, men også i størrelse af skællene, Karussen har almindeligvis 31-35 langs sidelinjen, mens Giebels skæl er lidt større, med kun 27-32. Den langsommere voksende damform af Karusse har større hoved i forhold til kroppen og har ikke en lige så høj krop som søformen. Kropsformen minder om Karpen, men i Finland er Karussen altid mindre, da Karpen er sat ud i en størrelse, som er større end Karussen nogensinde når, Karussen har heller ikke skægtråde. Damformen er ofte den eneste art, der findes i lave, næringsrige damme. Afhængig af den tilgængelige føde varierer kropsformen meget imellem sø og damformen.
  • Farver: Når den er ung er den grålig over det hele, siden bliver den mere gylden. Ældre søform er dybt gyldne eller kobberfarvede. Rødligt skær på bryst, bug og gatfinner. Giebel beholder deres sølvfarvede sider, slev når de er fuldt udvoksede. En pålidelig adskillelse er givet i farven af hinden som dækker bughulen, den er hvidlig hos Karussen, men sort hos Giebel.
  • Formering: Gyder i varmt vand på lavvandede rørbevoksede bugter. Gydningen kan ske i flere omgange og varer fra sen i maj til juli. I skumringen plasker gydende Karusser larmende i overfladen.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden, insekter og plantemateriale.
  • Udbredelse og levesteder: Karusse er sat ud mange steder, både med vilje og ved uheld, som en agnfisk. Udbredelsen er derfor lidt spredt. Den nordligste forekomst er i Kittilä og Sodankylä i Lapland. Den er lidt mere udbredt i næringsrige søer i midt og Sydfinland. Også fundet ved lignende vige i Finske Bugt og Botniske Bugt så langt nord som Vaasa. Karusse konkurrerer ikke godt med andre arter, og i blandede bestande er antallet ofte lille. Den styrke ligger i dens mulighed for at tolerere lavt iltindhold igennem vinteren. Dette gør det muligt for den at overleve i eutrofisk vand, der gentagne gange bliver tømt for ilt. Den kan overleve i damme som fryser fuldstændig til ved at begrave sig selv i mudderet på bunden. Den er derfor ofte den eneste art, der findes i små, næringsrige damme.
Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page