10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Ørred

Salmo trutta

 • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
 • Lignende arter: Laks, Ketalaks, Pukkellaks, Regnbueørred, Sølvlaks
 • Størrelse: I havet og store søer 40-80 cm, 1-10 kg, max. 15 kg. I floder 20-30 cm.
 • Udseende: Ørred varierer meget i form og specielt i farve afhængig af levested. Variationen er så stor at Ørred engang i tiden blev delt op i underarter og selv økologiske racer. Traditionelt bliver Ørred delt op i tre typer: Havørred, Brun Ørred og den lille flodlevende Ørred. Den nuværende tænkemåde er at Ørred er en enkelt art, som udviser megen variation. Gatfinnen har et maksimum på 12 stråler, som adskiller Ørred fra alle stillehavslaks. Havgående Ørred (Havørred), Laks, Ørred og Laks, som lever i søer ligner hinanden ret meget. Halestilken (“håndleddet”) på laksen er længere og spinklere og gør det muligt at tage den op i halen, det er ikke muligt med Ørred. Halefinnen hos Laks er almindeligvis tydelig gaflet, mens den hos Ørred er næsten lige, men forskellen kan være lidt utydelig hos gydende fisk. Hos Laks går overkæben kun tilbage til øjet, hos Ørred går den bag om øjet. Ganetænderne hos Ørred peger både til venstre og højre, mens dem hos Laks er i en enkelt lige række. Hanner, som vender tilbage for at gyde udvikler en krog på underkæben.
  Den lille Ørred som lever og formerer sig i floder er svær at adskille fra Ørred, som forbereder sig til at forlade fødestedet for at vandre til en sø eller havet, uden at åbne maven. Små fastlevende Ørred har tydeligt udviklede kønskirtler, dvs. testikler og ovarier.
  Unge Ørred og unge Laks ligner hinanden meget. Unge Laks har dog længere spidsere brystfinner og ser ud til at have stumpere hoved fordi kæbebenet (overkæben) kun går tilbage til øjet, mens det hos unge Ørred går længere tilbage.
 • Farver: Ørred fundet i havet (Havørred) er sølvfarvet med en mørk ryg. Der er talrige sorte pletter på gællelåget og siderne, både over og under sidelinjen. Laks har almindeligvis færre pletter, specielt under sidelinjen. Ørred som er fundet i søer kan også være sølvfarvet, men de er almindeligvis brunlige med talrige pletter omgivet af lysere ringe. Farven på gydende Ørred bliver mørkere lige som hos Laksen, og dette kan gøre det svært at adskille de to arter. Ved denne tid har Laksen tendens til at have flere pletter, selv under sidelinjen, men stadig ikke lige mange som Ørred. Pletterne hos Ørred er mere synlig og talrige og dækker hele kroppen ned til halen, mens de findes mere på forkroppen hos Laks. Hunner hos Laks, som lever i søer er sorte når de gyder, mens hunner hos Ørred, som lever i søer er brune med talrige klart afgrænsede pletter.
  De mørke lodrette bånd (“ungdomsbånd”) langs siderne hos unge Ørred er almindeligvis 10-12 i antal og ofte sammenføjede. De talrige røde pletter er omgivet af lysere ringe. Hudfinnen er rødgul. Unge Ørred og seksuelt modne Ørred, som gyder i floder har også røde pletter.
 • Formering: Ørred forlader havet eller søen og går op i deres oprindelsesflod for at gyde. Til forskel fra Laksen, som foretrækker store hurtigtflydende floder, går Ørred op i mindre floder og selv mindre åer for at gyde. Den lille Ørred som lever i floder tilbringer hele deres liv i deres oprindelige flod. Gydningen begynder under forårsoversvømmelsen og fortsætter hele sommeren. Rognene bliver lagt på grusbund i rindende vand i oktober. Sølevende Ørred gyder i rindende vand imellem søer eller floder som løber ud i en sø. Bortset fra den lille Ørred som lever i åer, så er de fleste af Finlands ørred opdrættede eftersom menneskeskabte forhindringer i floderne forhindrer dem i at gyde naturligt.
 • Føde: Ørred æder plankton og små hvirvelløse dyr på bunden. I Havet er hoved fødekilden Østersøsild, Brisling og andre små fisk. Ørred i søer æder Heltling, Helt, Smelt, Løje og andre pelagiske arter. De kan af og til vandre op i søer og æde insektlarver og overfladeinsekter, en fødekilde som er den lille flodlevende Ørreds igennem hele livet.
 • Udbredelse og levesteder: Ørred findes i ferskvand i hele Finland og i alt havområde. Men ikke alt vand indeholder Ørred, eftersom arten kræver rent, koldt, veliltet vand, som kun findes i store søer og floder, åerne i Lapland og forårsoversvømmede bække længere mod syd. Havørred gyder kun naturligt i nogle få floder. Opdræt har dog etableret bestande tæt på adskillige flodmundinger. Til forskel fra Laksen vandrer ørred ikke langt fra deres oprindelige flod i søgen efter føde.
Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page