10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
Rimte & Skalle Rimte & Døbel
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Udenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Rimte

Leuciscus idus

  • Andet navn: Emde
  • Familie: Karpefiskefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Asp, Døbel, Rudd, Skalle, Strømskalle, Vimme
  • Størrelse: 25-50 cm, 0,5-1.5 kg, sjældent 2 kg, max. 5 kg.
  • Udseende: En stærkt bygget fisk med en ret buttet, men ikke særlig høj krop. Halestilken er tyk. En hurtigvoksende fisk, Rimte er ofte større end mange andre medlemmer af karpefamilien. Adskiller sig fra Døbel på sit stumpere, mere rundede hoved, indbuede gatfinne, og mindre skæl. Antallet af skæl langs sidelinjen (53-61) adskiller Rimte fra Skalle, Rudd og Strømskalle. Skællene hos Vimme og Asp er næsten lige små eller endnu mindre, men disse arter har en meget længere gatfinne end Rimten (mindre end 14 stråler). Vimme og Asp har også et længere og spidsere hoved.
  • Farver: Små Rimter har mørke rygge og sølvfarvede sider. Øjet er gult. Finnerne på undersiden er rødlige. Større fisk udvikler et gyldent skær langs siderne.
  • Formering: Gyder på grundt vand hurtigt efter isen er smeltet. Går ofte op i floder og åer, men kan også gyde i grunde dele af søer og havindløb. Gydningen varer almindeligvis 3-4 dage og er fulgt af betydelig uro.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden og vegetation. Større Rimter tager også små fisk.
  • Udbredelse og levesteder: Fundet i ferskvand igennem Finland så langt nord som det sydlige Lapland. Lever i store søer, men også i floder og åer. Almindelig i havet ved den sydlig og sydvestlige kyst. I den Botniske Bugt er den hyppig ved flodmundinger. Mindre Rimter har tendens til at slutte sig til stimer af andre karpefisk, men større fisk vandrer i mindre grupper langs hvad man tror er faste ruter. Foretrækker klart, varmt vand, men tåler ikke lige godt eutrofikation som andre karpefisk. Som en art der opsøger rindende vand for at gyde, har Rimten lidt under menneskeskabte forhindringer.
Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page