10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Skrubbe

Platichthys flesus

  • Familie: Højrevendte fisk – Pleuronectidae
  • Lignende arter: Ising, Pighvar, Rødspætte, Slethvar
  • Størrelse: 20-35 cm, overstiger sjældent 1 kg i vægt.
  • Udseende: Har almindeligvis begge øjne på højre side af hovedet. Ikke et sikkert tegn til identifikation, eftersom nogle medlemmer af denne familie kan være venstresidede på samme måde som nogle mennesker er venstrehåndede. Venstresidede Skrubber er måske repræsenteret af op til en tredjedel af fiskene. Skrubber kan bedst adskilles fra andre fladfisk på vinkelen af midtpunktet af ryg og gatfinner. Andre medlemmer af familien har mere rundede finner. Kan også adskilles på sine benede knuder langs sidelinjen, som kun bøjer sig let opad over brystfinnen.
  • Farver: Undersiden er næsten hvidlig, øjesiden varierer efter bundtype fra brun til grålig og fra ensfarvet til plettet. Pletterne er ofte rustrøde (mulig forveksling med Rødspætte).
  • Formering: Afhænger af saltindhold. Når saltindholdet overstiger 1 % som i den sydlige Østersø, gyder Skrubberne på dybere vand og rognene flyder. Langs Finlands kyster yngler Skrubber på grundt vand i maj-juni, rognene bliver på bunden på grund af lavt saltindhold. Hannens sæd er kun mobil når saltindholdet når omkring 0,6 %, det begrænser gydningen til sydvestlige kystområder.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden, specielt skaldyr.
  • Udbredelse og levesteder: Ret almindelig omkring Finland, dog mindre hyppig i den nordlige Botniske Bugt og østlige del af Finske Bugt. Selv om den grundlæggende er en saltvandsfisk, så klarer Skrubben sig utrolig godt i vand med intet saltindhold. Om sommeren svømmer Skrubber fra Ishavet regelmæssigt op ad Tenjokifloden så langt som til Pulmankijärvi søen. Skrubber bruger det meste af sin tid i jævnt grundt vand, hvor de foretrækker mudret eller sandet bund, hvor de ligger delvist skjult. Forlader varmt vand sent om sommeren til dybder på 10-30 m.

En kendt fangst for fiskere, der fisker med net ude på havet. En god spisefisk, og populær røget. Højresidede fladfisk, som bliver fanget i finsk farvand er næsten uden undtagelse Skrubber, mens venstresidede fisk med stor mund og mere rund form er Pighvarre. De to er nemme at adskille, selv om Skrubben skulle være venstresidet. Enhver fladfisk, som ikke ser almindelig ud bør undersøges nøje i fald af at der skulle være en Ising, Rødspætte eller Slethvarre imellem. Rødlige pletter er ikke en bombesikker måde at identificere på.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page