10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Billeder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Spidshalet Langebarn

Lumpenus lampretaeformis

  • Familie: Buskhoveder – Stichaeidae
  • Lidt lignende arter: Bæklampret, Europæisk ål, Flodlampret, Tangspræl, Ålekvabbe
  • Størrelse: Almindeligvis 20-30 cm.
  • Udseende: Kroppen minder om en ål eller en forlænget Ferskvandskvabbe. Gatåbningen er et godt stykke foran midten af kroppen og det gør den sammenpressede bagdel af kroppen længere end den rundere del foran. Strålerne på den lange ryg og gatfinne er piggede, men ret bløde. Halefinnen er rundet, klart adskilt. Halestilken er kort. Bugfinnerne er spinkle. Skællene er små, skindet er slimet. Snuden er stump og munden lige. Overkæben er mere fremstående end underkæben.
  • Farver: Ryggen er lysebrun med uregelmæssige mørkere pletter. Siderne har et blåligt skær. Halefinnen har mørke striber.
  • Formering: Gyder hovedsagligt om vinteren, men nogle fisk kan gyde om foråret eller efteråret, eller selv om sommeren. Den lever i dybt, koldt, mørkt vand, hvor sæsonvejrforandringer muligvis har lille påvirkning.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden især små opossum rejer.
  • Udbredelse og levesteder: Østersøen, vestlige del af Finske Bugt og den Botniske Bugt, bortset fra længst mod nord. Spidshalet Langebarn findes kun på dybt hav, og i Finland er den ikke kendt for at leve på lavere vand end 25 m. Få mennesker har set denne lille fisk, men den er sandsynligvis almindelig i finsk farvand. På sådanne dybder bliver den sjældent fanget, særlig efter nedgangen i bundtrawling efter østersøsild.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page