10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Lauri Urho

. All rights reserved.

Stenbider

Cyclopterus lumpus

  • Andet navn: Kvabso, Kulso (hun)
  • Familie: Stenbiderfamilien – Cyclopteridae
  • Lignende arter: Ingen
  • Størrelse: 10-15 cm.
  • Udseende: Den boldlignende form af denne mærkelige fisk gør den vanskelig at forveksle med nogen anden art som findes i finske farvande. Den furede ryg, forbundet med tre rækker af benede knuder langs hver side, giver det indtryk at fisken er syvsidet i tværsnit. Et andet kendetegn er at når man holder den i hånden, ser Stenbideren ud til at ryste som om den er kold. Har et gelelignende lag af fedt under skindet. Bugfinnerne har udviklet sig til sugekopper som fisken bruger til at suge sig fast til sten og andre objekter med betydelig styrke.. Hovedet og brystfinnerne hos hannen er større i forhold til kroppen end dem hos hunnen.
  • Farver: Ryggen og siderne hos hunnen er mørkt grønbrune mens bugen er lys. Hannen er mørkere med en rødlig bug, gydende hanner får en dyb rød farve over det hele.
  • Formering: Gyder i maj-juni blandt tang tæt på kysten i van som er få meter dybt. Hannen passer rognene, vifter dem af og til igennem den månedlange rugetid. Den haletudselignende unge tilbringer lidt tid på åbent hav før den sætter sig fast i sikkerheden på vegetation ved hjælp af sine sugekopper.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden og små fisk.
  • Udbredelse og levesteder: Forekommer over hele Østersøen, men den er nok sjælden i den nordlige Botniske Bugt. Stenbider tilbringer det meste af sit liv suget fast til sten på bunden uden at flytte sig over særlig store afstande bortset fra når den gyder. Efter gydning lever de almindeligvis på større dybder end 10 m, det største antal som er fundet ved 20-40 m. Stenbider foretrækker koldt vand, og om vinteren kan den vandre ind på lavere vand. Sjældent fundet i fælder eller net og kan derfor være meget mere almindelig end antallet af fangede antyder. Lige som mange andre Østersøarter er væksten hos Stenbider lidt hæmmet. I havet kan hunner nå en længde på 60 cm og veje over 5 kg.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page