10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Billeder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Lauri Urho

. All rights reserved.

Stor Svævhelt

Coregonus peled

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Helt, Heltling
  • Størrelse: 20-45 cm, 300-1500 g.
  • Udseende: Små Stor Svævhelt minder lidt om Heltling eller små Helt, men større fisk adskiller sig fra andre Heltfisk på deres lidt højere kroppe. Ryggen er formet mere lige, hvilket gør dens krop mindre tilspidset, næsten rektangulær. Kæberne er lige lange, så at Stor Svævhelt mangler den fremstående underkæbe hos Heltling og snuden, som er typisk for andre Heltfisk. En mere videnskabelig adskillelse imellem Stor Svævhelt og andre heltfisk kræver undersøgelse af den forreste gællebue, som har 50-65 gælletænder, mere end nogen af de andre heltfisk.
  • Farver: Siderne er sølvfarvede, bugen hvidlig.
  • Formering: I bassinerne i Lapland gyder Stor Svævhelt i december under isen på grusbund i en dybde på mindre end 2-3 m.
  • Føde: Plankton, og i mindre omfang overfladeinsekter og lille fiskeyngel.
  • Udbredelse og levesteder: Indført til Finland fra Sibirien. Selv om den er sat ud i talrige søer er dens forekomst hovedsaglig begrænset til Lokka og Portipatha bassinerne, hvor den af og til har formeret sig succesfuldt. Drastiske ændringer i vandstanden har dog ofte ødelagt rognene og bestanden af Stor Svævhelt er i stor grad afhængig af opdræt. Stor Svævhelt er mere beslægtet med Heltling end andre heltfisk, og lige som Heltling går den i store stimer og æder plankton på åbent vand.

På trods af at den er beslægtet med Heltling og andre heltfisk, så er Stor Svævhelt ikke højt anset som spisefisk. Kødet er ret blødt og smagsløst, specielt når de er små. Større fisk af Stor Svævhelt kan spises råsaltede (gravad).

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page