10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Billeder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Vimme

Vimba vimba

  • Familie: Karpefiskefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Asp, Døbel, Helt, Rimte, Rudd, Skalle, Strømskalle
  • Størrelse: 25-35 cm, sjældent over 2 kg.
  • Udseende: Vimmen blev engang i tiden klassificeret som en Brasen, som den deler en lang gatfinne med, men dens krop er ikke lig høj. Den har også en stor lighed med Asp, men munden hos de to er ret forskellig, hos Vimmen er munden under den korte, rundede snude, men hos Asp er munden stor, med fremstående underkæbe. Mens snuden ligner den hos helt, så mangler Vimme en hudfinne. Skællene er ret små for en karpefisk, 57-63 langs sidelinjen.
  • Farver: Ryggen er mørkt blågrå, siderne er sølvfarvede. Bryst og bugfinnerne er rødlig gule ved basen, øjnene er gule. Gydende fisk er mere farvestrålende, ryggen bliver næsten sort og siderne får et gulligt skær. Hos hannerne får basen af undersidefinnerne, gællelågene og sommetider hele bugen en klar orange farve.
  • Formering: Forlader havet i maj-juni for at gyde i floder, hvor den opsøger stenet eller gruset bund i hurtigt flydende vand frit for vegetation. Hunnerne lægger deres rogn i et område som er forberedt af hannen, almindeligvis i tre bunker.
  • Føde: Hvirvelløse dyr på bunden og rogn fra andre fisk.
  • Udbredelse og levesteder: Selv om det er en søfisk, så er Vimme i Finland kun fundet i havet og i floder som løber ud i havet. Dens nordlige grænse ser ud til at være omkring Vaasa, men der har været meldinger om Vimme som er gået op i floder længere mod nord. Vimme vandrer langs kysten i små stimer og æder nær bunden. Ved at gøre så kan fisken dække betydelige afstande. Bestandene i Finland har været nedadgående siden tidlig i 1900 tallet. Mens Vimme ikke går op i floderne for at gyde som laksefisk, så har den ikke desto mindre lidt under konstruktioner af damme og andre forhindringer.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page