© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ager-Kohvede

Melampyrum arvense

  • Familie: Gyvelkvælerfamilien – Orobanchaceae
  • Vækstform: Etårig urt. Halvsnylter.
  • Højde: 15-40 cm. Stilken er almindeligvis grenet.
  • Blomstre: Monosymmetrisk Blomsterkronen er rød, sammenvokset, tolæbet, langt rør, omkring 20 mm lang. Røret er almindeligvis buet. Overlæben er hætteformet, med udfladede sider; underlæben er 3-fliget; læberne er gule. Blomsterbægeret er sammenvokset, 4-fliget, fligerne omkring 10 mm lange. 4 støvdragere. Støvvejen er sat sammen af 2 sammenvoksede frugtblade. Omkring 5-10 cm land spids blomsterstand for enden af stilk og grene.
  • Blade: Modsatstillede, næsten stængelløse. Bladene er lineære-smalt elliptiske. Blomsternes dækblade er røde, smalt ægformede, flade, skråt opadstigende, de lave blade har hele kanter, de øvre blade er almindeligvis tandede ved basen.
  • Frugt: elliptisk, flad kapsel.
  • Vækststeder: Tørre enge, vejsider, markkanter, bredder.
  • Blomstringstid: Juli-august.

Ager-Kohvede er en beskyttet plante i hele Finland.

Til fælles med andre kohveder, er Ager-Kohvede en halvsnylter: selv om den er en klorofylplante og kan fordøje selv, så suger den også næring fra naboplanternes rødder. Tidligere var den en problematisk ukrudtsplante på marker, men den forsvandt, sandsynligvis på grund af nye landbrugsmetoder. Ændringer i brug af land har også ført til nedgang på andre vækststeder: græsningsland og enge er blevet overgroet, blevet renset for kultivering eller skovet. Andre steder i de nordiske lande er bestandene kollapsede. Artens sidste vækststed i Finland er i den sydvestlige øgruppe på Nauvo og på Åland. I dag findes Ager-Kohvede hovedsaglig på enge nær landsbyer og vejsider. Det bedste sted at se planten er sandsynligvis i Seili omkring øgruppens forskningscenter. Ager-Kohvede vokser tilfældig i forskellige dele af det sydlige Finland og ved kysten i sydlige dele af Finske Bugt.

Ager-Kohvede vokser på samme slags tørre vækststeder som sin slægtning Kantet Kohvede (M. cristatum). Disse arter kan lettest adskilles på deres blomsterstand: Ager-Kohvedes er 5-10 cm lang og cylindrisk og rund når man ser den fra oven, mens Kantet Kohvedes er omkring 3 cm lang og tydelig 4-kantet.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page