© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Flerårig Knavel

Scleranthus perennis

  • Familie: Nellikefamilien – Caryophyllaceae
  • Vækstform: Flerårig urt.
  • Højde: 5-15 cm. Stilken er oprejst-opadstigende, ofte blåligrød.
  • Blomstre: Blomsterkrone mangler. Blomsterbægeret er regelmæssigt, grønt 3,5-4,5 mm bredt, sammenvokset, 5-fliget. Fligerne er stumpe med bredt hindeagtige kanter. Almindeligvis 10 støvdragere. Støvvejen er en frugtstand med 2 grifler. Tætte blomsterklaser afslutter stilkene. Dækbladene strækker sig normalt ikke over blomsterstanden.
  • Blade: Modsatte, stængelløse, sammen i par, ofte buede i en retning. Bladene er nålelignende med hele kanter og lodden base, gråligt blågrønne.
  • Frugt: 3-4 mm lang nøddefrugt forbundet med blomsterbægeret. Blomsterbægerfligerne er oprejst buede indad.
  • Vækststeder: Vejsider, stier, marker, dæmninger, dynger af ballastjord, sandede områder, klippefyldte enge.
  • Blomstringstid: Juni-september.

Flerårig Knavel vokser i Finland i de nordligste udkanter af sine vækststeder: der er en lille spredt bestand i det sydvestligste hjørne af landet, på Åland. Planten har også slået sig godt ned i Hamina, en gammel garnisonsby, hvor den mest sandsynligt er ankommet fra Rusland. I dag vokser den på fastlandet, både i Hamina og tæt på Vehkalahti, og som en tilfældig art så langt nord som Oulu. Flerårig Knavel er altid vokset tæt på menneskelig aktivitet, på dynger af ballast jord, vejside dæmninger, legepladser og klippefremspring, og ved siden af veje og stier. Den bliver nemt skubbet ud af større konkurrenter, men dens solide, dybtrækkende rodstokke hjælper den at trives i tørt, åbent terræn. I tørre somre kan den forsvinde ud af syne, men den formerer sig fra sit lager af frø i mere gunstige tider. Overgroet græsningsareal, asfalterede veje og overgræssede friarealer har fået bymæssige områder til at se ryddeligere ud, men har tilskyndet Flerårig Knevels vækststeder.

Almindeligvis er det sådan i planteverdenen, at beskedenheden af blomstre er tegn på at de er selvbestøvende. Flerårig Knavel blomstre ser ikke noget særligt ud for det menneskelige øje, men planten er faktisk insektbestøvet: pollen bliver hovedsagligt båret af myrer som også bærer de modnede frø i slutningen af sommeren.

Flerårig Knavel kan nemt forveksles med den mere almindelige slægtning Enårig Knavel (S. annuus). Den er en etårig plante som foretrækker mere forstyrret jord end Flerårig Knavel. Enårig Knavel er klart grøn mens Flerårig Knavel er gråt blåliggrøn. Begge knavels blomstre er meget beskedne, Flerårig Knavels blomsterbægerfliger er stumpe med en bred hindeagtig kant; Etårig Knavles blomsterbægerfliger er tilspidsede og har smalle hindeagtige kanter.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page