© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fliget Tvetand

Lamium hybridum

  • Latinsk synonym: Lamium purpureum var. hybridum
  • Familie: Læbeblomstfamilien – Lamiaceae (Labiatae)
  • Højde: 10–30 cm.
  • Blomstre: Blomsterkronen er tolæbet og lådden, 10–20 mm. lang, af 5 sammenvoksede lyserøde til violette kronblade. Overlæben buer udad, 3–4 mm. lang. Underlæben er 2-fliget, omvendt hjerteformet, ca. 2 mm. lang. Blomsterbægeret er af 5 sammenvoksede bægerblade, næsten radiersymmetriske, lådne (også kirtelhår). Støvvejen er 2 sammenvoksede frugtblade, frugtknuden er 4-delt, griffelen enkelststående, støvfanget er tofliget. 4 stilke, 2 lange og 2 korte.
  • Blade: Modsatstillede, stænglede. De lavere blade er hjerte- eller nyreformede. De øvre blade ægformede til trekantede, med flad (truncate) grund. Stængelen på de øvre blade er tæt vinget. Alle bladene har bløde hår, er uregelmæssigt stortandede eller fligede.
  • Frugt: En firedelt spaltefrugt. Delfrugten er skarp og brun.
  • Vækststeder: Haver, affaldsdynger, opdyrket og øde jord.
  • Blomstringstid: maj–okotber.

Den Fligede Tvetand er en stinkende etårig plante, skønt den ofte er overvintrende ukrudt. Den trives i veldyrket jord i køkkenhaver og marker. Den overlever ikke på uberørte vækststeder. Planten kan blomstre midt om vinteren, hvis vejret er mildt og jorden ikke er frossen. Den Fligede Tvetand plejer almindeligvis ikke at kunne invadere uberørte vækststeder, men er afhængig af menneskelig forstyrrelse.

Denne art minder meget om Rød Tvetand (L. purpureum) men adskiller sig f.eks. ved at have uregelmæssige eller næsten fligede bladkanter, hellere end let tandede. Den Fligede Tvetand blev tidligere regnet for en variant af den Røde Tvetand, men bliver nu regnet som en selvstændig art af blandet oprindelse, hvor den Røde Tvetand er en af forfædrearterne. Den Nyrebladede Tvetand (L. confertum) adskiller sig fra de andre violetblomstrede Lamium arter ved at have et blomsterbæger med fliger længere end røret. Tvetand kan adskilles fra Hanekro (Galeopsis spp.) på nerverne i deres blade. De har netnervede blade, mens Hanekro er fjernervede. Blomsterstrukturen i disse slægter adskiller sig også. Hanekro har også tolæbede blomsterkroner, men underlæben er tydelig trefliget.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page