© Jorma Karjalainen

© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio, Jorma Karjalainen. All rights reserved.

Klokkelyng

Erica tetralix

  • Familie: Lyngfamilien – Ericaceae
  • Vækstform: Flerårig dværgbusk.
  • Højde: 10-20 cm. Stilken er opadstigende-oprejst, træagtig, de unge grene er lodne.
  • Blomstre: Blomsterkronen er klokkeformet, lyserød, 5-9 mm lang, sammenvokset, grundt 4-fliget. 4 bægerblade, kirtelhårede. 8 støvdragere. Et enkelt frugtblad. Blomsterstanden er en sparsomt blomstret blomsterskærm; blomsterne nikker, velduftende.
  • Blade: i hvirvler på 4, stængelløse, parallelle til stilken under blomsterstand, eller spredende, overvintrende. Bladene er nålelignende, kirtelhårede, gråligt grønne, kanten er hel, tilbagebuet.
  • Frugt: Lodden kapsel, beskyttet af blomsterkronen.
  • Vækststeder: Moser, sumpede dambredder.
  • Blomstringstid: August.

Klokkelyng er ekstremt udrydningstruet og beskyttet over hele Finland.

Hedelyng (Calluna vulgaris) er en flerårig dværgbusk som alle kender fra hede skove, men ikke mange kender den anden beslægtede art, Klokkelyng, som har givet sit navn til hele lyngfamilien (Ericaceae). Familien består af over 500 arter: de fleste vokser i Kapkolonien i Sydafrika, der er nogle i bjergene i tropisk Afrika og i Middelhavsområdet, og en håndfuld vokser længere nordpå i Europa. Klokkelyng er meget sjælden i Finland: den eneste kendte bestand vokser i Kuhmo, omkring 700 km fra den nærmeste bestand. Arten er sandsynligvis vokset på denne lille, varme kystmose siden de varmere tider, som fulgte den sidste istid. Den er sandsynligvis vokset før i Häme, og der har også været nogle få usikre iagttagelser af kortlivede bestand på Åland og Finlands østlige kyst. Arten er sandsynligvis en arv i Finland fra et mere gunstigt klima: Klokkelyng foretrækker fugtighed og en mild vinter, dvs. havklima. Dens hoved vækststed er i Vesteuropa, hvor den er en almindelig eng art, selv om gødning påvirker den mange steder. Hovedtrusselsen mod Finlands eneste kendte bestand er klimaændringer. Området blev beskyttet allerede i 1970’erne, men der er stadig brug for aktivt beskyttelsesarbejde for at beskytte hele bestanden og sikre at arten har en chance for at overleve.

Hedelyng adskiller sig fra Klokkelyng med hensyn til sin tydeligt tøndeformede blomsterkrone, dens kortere, grønnere, blomsterbæger, og på den måde dens frugtkapsel åbner sig på forskellig vis. Klokkelyngs blade er lineære nålelignende, mens Hedelyngs er ret skællignende. Bladenes klistrede kirtelhår gav arkitekten af evolutionsteorien, Charles Darwin, mistanke om at Klokkelyng kunne være en kødædende plante – men det er mere sandsynligt at planten bruger dem til at undgå at blive et måltid selv.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page