© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mur Gipsurt

Psammophiliella muralis

  • Synonym: Gypsophila muralis
  • Skrives også: Murgipsurt
  • Familie: Nellikefamilien – Caryophyllaceae
  • Vækstform: Etårig urt.
  • Højde: 5-15 cm. Stilken er talrigt grenet fra basen, hårløs-so godt som hårløs, blålig grøn.
  • Blomstre: Blomsterkronen er regelmæssig, fint lyserød, omkring 0,5-1 cm bred; 5 kronblade, hele, mørkårede. Bikronen (en lille blomsterkrone i tillæg) er ikke til stede. Blomsterbægeret er klokkeformet, 5-fliget, hvidstribet, mangler bibæger. 10 støvdragere. 2 grifler. Blomsterstanden er en halvskærmet, mange blomstret kvast.
  • Blade: Modsatte, stængelløse. Bladene er lineære med hel kant, blålig grønne.
  • Frugt: Smalt ægformet, delt og i 4 fliger, kapselen er længere end blomsterbægeret.
  • Vækststeder: Enge, uopdyrket jord, bredder, stier, vejsider, jernbanesider, sportspladser og legepladser. Også en prydplante.
  • Blomstringstid: juli-september.

Mur Gipsurt er en truet art.

Mur Gipsurt kom til Finland i oldtiden, og den nordlige grænse for dens vækststeder går gennem centrale Finland. Den er dog blevet fundet i havnebyer langs Finske Bugt så langt nord som Oulu. Det kan være svært at skelne imellem en etårig plantes etablerede og tilfældige bestande, men arten ser ud til at have været nedadgående hurtigt i lang tid, og selv vilde planter er blevet vanskeligere at finde. Nedgangen for arten begyndte sandsynligvis i begyndelsen af det 20 århundrede med øget, hvor kvæggårde blev vigtigere, gårdspladserne fik brolægning, og dyrkede græsplæner og bygninger kom frem. Mur Gipsurt vokser typisk på steder, som er påvirkede af opdyrkning, og som så kan den findes på tørre enge, markkanter, jernbanesider, grusede gårdspladser og den skubber sig op mellem gammeldags brolægning på markedspladser. Den er en svag kæmper, som kræver et åbent, planteløst miljø, men på den anden side kan den klare at blive trampet på af tung trafik. Der er også en forfinet form af Mur Gipsurt som er dyrket som en prydplante og er højere med rødere blomstre. Den spreder sig sommetider fra hængende kurve til gårdspladser i byer, græssede vejsider, stier og omkring sandområder.

Mur Gipsurt minder til en vis grad om Mark Hindeknæ (Spergularia rubra), som trives i samme opdyrkede vækststeder og har mørke blårøde blomstre, en slap stilk, og hindeagtige akselblade ved basen af bladene. En anden vild repræsentant for slægten, Gipsurt (G. fastigiata), minder ikke rigtigt om sine slægtninge bortset fra den kendsgerning at de begge er dyrkede planter.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page