© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Nyrebladet Tvetand

Lamium confertum

  • Familie: Læbeblomstfamilien – Lamiaceae
  • Vækstform: Etårig urt.
  • Højde: 20-40 cm. Stilken er ofte slatten-opadstigende, grenet fra basen, grenene er opadstigende, 4-kantet, blødhåret-næsten glat langs kanterne. Så godt som lugtløs.
  • Blomstre: Blomsterkronen er monosymmetrisk, rød, 15-20 mm lang, sammenvokset, tolæbet, med langt rør. Øvre læbe buer udad, 4-5,5 mm lang; underlæben er omkring 4 mm lang, midterfligen er omvendt hjerteformet, sidefligerne er meget små med trekantede tænder. Blomsterbægeret er næsten regelmæssigt, 5-fliget, 5-året, fligerne er tydelig længere end blomsterkronerøret, pjusket efter blomstringen. 4 støvdragere, hvoraf 2 er korte og 2 lange. Støvvejen er sat sammen af 2 sammenvoksede frugtblade. Blomstre i hvirvler udgør et afbrudt aks.
  • Blade: Modsatstillede, stænglede, de øverste stængelløse. Bladene er nyreformede-næsten hjerteformede, net årede, blødt hårede, mørke, kanten er ret regelmæssig med store brede tænder. Dækbladene er som stilkbladene.
  • Frugt: En 4-delt spaltefrugt. Delfrugterne er aflange, lettere børstehårede og brune.
  • Vækststeder: Haver, jorddynger, pløjejord og ødemark.
  • Blomstringstid: Maj-september

Alle rødblomstrede tvetand, som vokser i Finland er små mark og ødemarksplanter. De kræver næringsrige, åbne vækststeder. De vokser hovedsagligt som irriterende ukrudt nær mennesker. Den skarpsynede ukrudtsrenser kan måske være i stand til at skelne imellem de ens tvetand ved første syn, baseret på identifikationsmarkørene på blomstre og blade.

Nyrebladet Tvetand formodes at være kommet til som en hybrid imellem Rød Tvetand (L. purpureum) og Liden Tvetand (L. amplexicaule). Den blev selvstændig da dens kromosomer fordoblede sig og den ikke længere kunne krydsbestøve med sine forældreplanter. At planter bliver deres egen art på denne måde kan ske meget hurtigt.

Nyrebladet Tvetand er den største af de rødblomstrede tvetand, men den kan forveksles med store Rød Tvetand planter. Måske er den sikreste identifikationsmarkør i blomsterbægeret, hvis fliger er længere end blomsterkronerøret. I klassifikation af arten kan man også følge sin fornemmelse: Nyrebladet Tvetand er næsten lugtløs, men Rød Tvetand og Fliget Tvetand (L. hybridum) har en ubehagelig lugt.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page