© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Pilosella Cauligera

Pilosella sect. Cauligera

  • Familie: Cikoriefamilien – Cichoriaceae
  • Vækstform: Flerårig urt. Ofte med udløbere.
  • Højde: 30-70(-120) cm. Stilken er ugrenet, lodden, få blade-bladløs, skaftlignende.
  • Blomstre: Blomsterne former et 1,5-2 cm bredt, enkelt blomsterlignende hoved dækket af dækblade. Hovedets strålesmåblomstre er gule (ydre småblomstre er ofte rødstribede på undersiden, sjældent fuldstændig rødliggule eller orange), tungelignende, 5-tandede i spidsen. 5 støvdragere. Støvvejen er sat sammen af 2 sammenvoksede frugtblade. Dækblade i mange rækker, varierende kirtel, lige og stjerneformede hår Hovedet er i en halvskærmet eller skærmstillet klase, som ender i en bladløs stilk
  • Blade: Basal roset, næsten stængelløs. Bladene er lineære-smalt elliptiske, med hele kanter (sommetider småtandede), almindeligvis tæt dækkede med lige og stjerneformede hår, sommetider også med kirtelhår.
  • Frugt: Rund, furet, 1,5-2,5 mm lang nøddefrugt, dækket med gråhvide-lysebrune ugrenede hår.
  • Vækststeder: Enge, kyster, grøfter, græsgange, klippefyldte bakkedrag, skovkanter, græsplæner, stier, parker og højdedragstundra.
  • Blomstringstid: Juni–juli(–september).

I den store og forskelligartede gruppe af høgeurter, skiller slægten Pilosella sig ud med sin basal roset og skaftplanter med mange udløbere. Slægten bliver ofte videre delt op i to: høgeurtegruppen (P. Pilosellina -gruppen) har et enkelt hoved, mens arterne i P. Cauligerata -gruppen har mange hoveder i en skærmstillet gruppe.

Til fælles med andre høgeurt arter, udvikles Pilosella frø delvist seksuelt, som hos flest andre planter, og delvist uden befrugtning, ukønnet (apomiktisk). Ukønnet formering skaber en næsten endeløs mængde af småarter, som alle adskiller sig lidt fra hinanden. Grænserne imellem arterne af høgeurt som delvis formerer sig seksuelt er ofte svingende og bundet af naturlove. De bliver grupperede efter mange slags kriterier og en generelt accepteret klassifikation er ikke opnået. I dag er slægten delt op i hovedslægter, undergrupper under disse og krydsninger imellem arterne. Specielt at definere Cauligera er den slags opgave, som nemt giver botanikere grå hår i hovedet, så på disse sider er den præsenteret som en enkelt gruppe.

Cauligera slægten vokser hovedsaglig på tørre enge og langs bredder, og de kan også findes blandt gødning på marker, blandt sandsten og jernbanedæmninger. Hovedparten af småarterne spredes sandsynligvis med mennesker, selv om der også kan være en håndfuld af oprindelige kystplanter. Med sit specielt iøjefaldende orangegule hoved adskiller Pomarans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca) sig fra de gule som er typiske for Cauligera. Småarter som er værd at nævne omfatter Svensk Høgeurt (P. floribunda), Lancetbladet Høgeurt (P. lactuella), (P. praealta), Kvast-Høgeurt (P. cymosa) og (P. caespitosa).

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page