© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skov Burre

Arctium nemorosum

  • Familie: Kurvblomstfamilien – Asteraceae
  • Vækstform: Toårig urt. Stærk pælerod.
  • Højde: 100-250 cm. Stilken er grenet, grov, korthåret.
  • Blomstre: Blomstre fra 3-4,5 cm brede, enkelt blomsterlignende hoved dækket af dækblade. Hovedet mangler strålesmåblomstre, disksmåblomstrene er violetrøde, rørformede. 5 støvdragere. Støvvejen er sat sammen af 2 sammenvoksede frugtblade. Svøbet er så godt som kugleformet, uldent når den er ung, bliver glat. Dækbladene overlapper i mange rækker, lange, pjuskede, smalt elliptiske, stive, grønrøde prikker, almindeligvis rødgule spidser. Hovedet er i halvskærmet-klaseformede grupper, grenene er buede, stilken 1-2 cm lang.
  • Blade: Vækselstillede, stænglede. Bladene er bredt ægformede, hjerteformet baseret, småtandede, undersiden er gråfiltet.
  • Frugt: Fladtrykt, tydelig buet, lysegråbrun, mørkplettet 6-9 mm lang hårpensel med korte gule krogede hår på spidsen.
  • Vækststeder: Løvskove, skovlysninger, krat, elskove ved vand, sommetider ved vejsider.
  • Blomstringstid: Juli-september.

Skov Burre er en ret truet art.

Fleste finske burrearter er mere eller mindre afhængige af menneskelig aktivitet, men Skov Burre vokser fuldstændig vildt i solrige nøddekrat og frugtbare elskove. Arten har et smalt bånd af udbredelse i Finland, fra den sydvestliga øgruppe til Houtskari på den sydvestlige spids af det finske fastland. På fastlandet er de almindelige bestande nedadgående og er blevet meget små eller ikke-eksisterende. Skov Burre tåler bedre skygge end vores andre burrer, men hovedtruslen kommer stadig fra at blive indesluttet af grantræer og ellers blive presset ud. Afslutningen af skovgræsning og træbevoksede enge har kastet en dyster skygge over fremtidsudsigterne for arterne i disse områder. Det er bekræftet at Skov Burre kan spredes fra naturlige skovlysninger til vejsider som går igennem dem, sommetider slev til haver og markkanter. Artens stærkeste fodfæste på fastlandet er nok omkring midten af Houtskari. Næsten alle bestande i skovlysninger i Finland er små, kun sammensat af kun få planter. Burrer er hovedsaglig selvbestøvende, så planten spredes på den måde. Enkelte planter lever dog ikke længe: de udvikler en rosette i et år eller sommetider to før de blomstrer og dør så.

Skov Burre minder om højtvoksede Liden Burre: begges hoveder er arrangeret på samme måde i klaseformede klynger hellere end ligetoppede halvskærme. Skov Burres blomsterstandsgrene bøjer dog nedad, hellere end at sprede sig stift som Liden Burre. Skov Burres dækblade er også større end gennemsnittet og ægformet. De enkelte småblomstre på hovedet har omtrent samme længde som dækbladene, mens de hos Liden Burre er længere. Begge arters indre variation og krydsbestøvning gør identifikationen vanskeligere, og sommetider bliver de regnet for underarter af samme art. Skov Burres naturlige vækststeder omfatter dog ikke andre burrer, hvilket ville udviske grænserne imellem arterne.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page