© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skov-Springklap

Cardamine flexuosa

  • Familie: Korsblomstfamilien – Brassicaceae
  • Vækstform: Etårig eller sommetider toårig urt.
  • Højde: 10-40 cm. Stilken er knæbøjet, ofte lodden ved basen.
  • Blomstre: Blomsterkronen er regelmæssig, hvid, omkring 0,5 cm på tværs; 4 kronblade, 2,5-3 mm lange. 4 Bægerblade. Almindeligvis 6 støvdragere, hvoraf 4 er lange 2 korte. Støvvejene er sammenvoksede, et enkelt frugtblad. Blomsterstanden er en forlænget blomsterklase i frugtstadiet.
  • Blade: Basalroset er utydelig og sparsomt bladet, visner hurtigt, stilkblade er vekselstillede, almindeligvis 5-10, rosetblade er større, groft sagt af samme størrelse. Bladene er finnede i 3-6 par med et afsluttende småblad, småbladene er elliptiske-nyreformede.
  • Frugt: Mangefrøet, slank, flad, 15-25 mm lang skråt opadstigende bælg, som åbnes på langs, spidsen er et tydeligt, omkring 1 mm, langt børstehår. Bælgstilk er 1/3-1/2 af bælglængden, spredende.
  • Vækststeder: Åer, bækbredder, fugtige løvskove, moser, også ukrudt i drivhuse, planteskoler og plantebed.
  • Blomstringstid: Juni-juli.

Skov-Springklap er en truet art.

Skov-Springklap vokser i Finland ved den nordøstlige grænse af sit vækstområde som et levn fra den varmere periode som fulgte efter sidste istid. Om vinteren overlever den kun på sine foretrukne vækststeder. Den tiltrækkes af kilder, hvor den har en tilstrækkelig lang vækstsæson og jorden fryser ikke hele året. Forskelle i vandstanden på overfladevandet renser yderligere passende blottede områder for den at vokse på, og den er også glad for jord, som er brudt op af væltede træer eller græssende dyr.

I en lang tid var der kun en bestand af Skov-Springklap kendt i Finland. Denne var på Åland, men den ser ud til at være forsvundet. Syv oprindelige Skov-Springklap er dog kendt på det finske fastland, i Pöytyä, Asikkala, Valkeala og Luumäki, selv om to af disse ser ud til at være forsvundet. Arten er på mange vækststeder blevet sjældnere de senere år. Skov-Springklap er truet af udgravning og skovrydning da det påvirker fugtigheden i området. Den er dog en almindelig drivhusplante som kan rejse med unge planter og haveaffald og vokse på overraskende steder, hvor der er fugtigt nok og nok af skygge.

Skov-Springklap kan være vanskelig at adskille fra sine store slægtninge Vandkarse (C. amara) og Engkarse), i det mindste uden for blomstringstiden. Vandkarses og Engkarses kronblade er tydelig større end hos Skov-Springklap, 7-15 mm, og Skov-Springklaps støvknapper er blåligrøde. Skov-Springklap ligner også meget Roset-Springklap (C. hirsuta), og planterne er sommetider blevet klassificeret som underarter af samme plante. Til alt held reducerer arternes forskellige vækststeder risikoen for fejlidentifikation. Den bedste identifikationsmarkør er Roset-Springklaps tydelige basalroset og knappe mængde af stilkblade. Ud over det, så har den almindeligvis 4 stilke og dens lange spredende bælgstilke danner et tydeligt hjørne med bælgen.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page