Scutellaria altissima Scutellaria altissima

© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Spydbladet Skjolddrager

Scutellaria hastifolia

  • Familie: Læbeblomstfamilien – Lamiaceae
  • Vækstform: Flerårig urt. Tynd, grenet, krybende rodstok
  • Højde: 10-50 cm. Stilken er ugrenet eller grenet fra basen, 4-kantet, lodden langs kanterne.
  • Blomstre: Blomsterkronen er monosymmetrisk, blålig violet, 15-25 mm lang, sammenvokset, tolæbet langt rør. Blomsterkronens overlæbe buer udad, røret er bøjet stejlt opad. Blomsterbægeret er klokkeformet, tolæbet, tydelig udvækst på bagsiden med kirtelhår, forseglet i frugttilstand. 4 støvdragere, hvoraf 2 er lange 2 korte. Støvvejen er sat sammen af 2 sammenvoksede frugtblade. Blomsterne er i par i en tæt, ensidet gruppe vod toppen af stilken.
  • Blade: Modsatstillede, kortstænglede. Bladene er ægformede lancetformede-smalt trekantede, rundspidsede, spydbladet baserede, med hele kanter-sparsomt stumpt tandede ved basen. Dækbladene er lige som stilkbladene kortere end blomsterne.
  • Frugt: En 4-stykket spaltefrugt. Delfrugterne er gulligt brune, kornede.
  • Vækststeder: Klippefyldte kyster, bakkesider, floder, grøfter, skove ved kyster, tangbanker.
  • Blomstringstid: Juli-august.

Spydbladet Skjolddrager trives i Finland i mange forskellige miljøer sammenlignet med sin udbredte slægtning Almindelig Skjolddrager (S. galericulata), som foretrækker våde steder. Arten vokser ofte på tørre, kalkholdige skråninger, på klippefyldt jord og på tangbanker på stranden. De mest udviklede planter med de smukkeste blomstre vokser ofte på solrige steder. Centrum for artens vækststed omfatter de store floddale i Central- og Østeuropa, som er varme og rimeligt tørre i begyndelsen af sommeren. Spydbladet Skjolddrager elsker varme og er i Finland kun almindelig på Åland og Turku øgruppen, selv om den vokser langs Østersøkysten, hele vejen til den russiske grænse, omend sjældent. Spydbladet Skjolddrager er mere imponerende end Almindelig Skjolddrager når den er i blomst, fordi dens blomstre er grupperede i rækker langs den ene side på toppen af stilken. Det er vanskeligere at klassificere Spydbladet Skjolddrager før eller efter blomstringen, men dens blade, som har hele kanter og er spydbladet baserede, især omkring midterstilken, almindeligvis kan hjælpe en til at nå til den rigtige konklusion.

Det finske navn for planten, ‘gedenæse’, blev sandsynligvis Elias Lönnrot baseret på det svenske navn ‘getnos’: blomsterne eller måske frugtens form minder lidt om en geds kranium. Skjolddragerens moderne svenske navn ‘frossört’ (koldfeberregn) henviser til urtens medicinske brug: især i syden blev den før brugt til at behandle malaria, slev om den sandsynligvis ikke var særlig effektiv.

Høj Skjolddrager (S. altissima), som har stænglede blade og takkede kanter, kan findes i udkanten af haver.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page