© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Stivhåret Kalkkarse

Arabis hirsuta

  • Familie: Korsblomstfamilien – Brassicaceae
  • Vækstform: Almindeligvis en kortlivet flerårig plante.
  • Højde: 20-60 cm. Stilken er ugrenet, almindeligvis stivhåret.
  • Blomstre: Blomsterkronen er regelmæssig, hvid, under 0,5 cm på tværs; 4 kronblade, smalle, omkring 4 mm lange. 4 Bægerblade. 6 støvdragere, hvoraf 4 er lange 2 korte. Støvvejene er sammenvoksede, et enkelt frugtblad. Blomsterstanden er en forlænget blomsterklase i frugtstadiet.
  • Blade: I basalroset og vekselstillede på stilken, stængelløse, stilkbladene er så godt som stængelomfattende. Basalbladene er smalt spadeformede, stumpt tandede, almindeligvis lodne, stilkbladene er lange, hjerteformede i basen, stumpe i spidsen, savtakkede.
  • Frugt: Mangefrøet, rund, 2,5-3,5 lang bælg parallel med stilken. Bælgstilk, omkring 0,5 cm lang, oprejst.
  • Vækststeder: Enge, engskråninger, enebærbakker, græsgange, stejle skrænter, klippehylder, vejsider, sommetider havne.
  • Blomstringstid: Juni.

En gruppe af kortlivede, hvidblomstrede planter af korsblomstfamilien, hvor mange let bliver forvekslede med hinanden, vokser på tørre enge og klippehylder. Af disse er Vår-gæslingeblomst, Roset-Springklap, Hvidgrå Draba, Hyrdetaske, Alpe-Pengeurt, Almindelig Gåsemad, Sand Kålkarse og gulblomstret Tårnurt er at finde andre steder på denne side hjemmeside. Stivhåret Kalkkarse kan også tilføjes til denne liste – det er nogle forskelligartede arter! Stivhåret Kalkkarse vokser kun i de sydvestligste dele af Finland. Den er ret almindelig på Åland og den sydvestlige øgruppe, hvor den vokser på klippehylder, men den vokser også tilfældig her og der på det finske fastland. Stivhåret Kalkkarse kræver kalkholdig jord, så de fleste enge klippe og enebær rygge i Finland er ikke egnede.

Det er let at genkende korsblomstfamilien, men grænserne imellem arterne er ofte uklare og deres adskillende kendetegn er vanskelige at få øje på. Det er ikke så mærkeligt at botanikeres mening om familien har varieret. I dag er Arabis, Cardaminopsis og Arabidopsis og nogle få andre slægter i korsblomstfamilien sommetider blevet kombineret i en stor, løst defineret slægt Karse; lejlighedsvis bliver de delt op i deres egne slægter, som er mindre end de er nu. Definitionen af Stivhåret Kalkkarse sammenlignet med sine nære slægtninge er uklar, og oplysninger om mutationer indenfor arterne er ufuldstændige. Stivhåret Kalkkarse ser ud til at være følsomt for sit vækststed på en sådan måde at den vil se forskellig ud, alt efter om den vokser i skygger eller i solskin. Det er nok værd at nævne at en fuldstændig hårløs variant (var. glaberrima) også eksisterer.

Af de arter, som vokser i Finland, er Stivhåret Kalkkarse måske den som har den største lighed med Hvidgrå Draba (Draba incana ); selv om deres bælge er fuldstændig forskellige. Bortset fra farven og størrelsen på bælgene, kan arterne også adskilles på deres blade: Stivhåret Kalkkarse rosetblade er større, bredere og stumpere, og stilkbladene er ret stumpe i spidsen, mens de hos Hvidgrå Draba er spidse.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page