Crepis capillaris Crepis capillaris

© Copyright: Billeder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Toårig Høgeskæg

Crepis biennis

  • Familie: Cikoriefamilien – Cichoriaceae
  • Vækstform: Toårig urt.
  • Højde: 50-100 cm. Stilken er træagtig ved basen, øvre del er grenet, ret bladrig.
  • Blomstre: Blomsterne er grupperet i et hoved 2,5-3 cm på tværs. Enkelt blomsterlignende hoved omgivet af dækblade. Blomsterkronen er gylden gul, remformet, 5-tandet spids. 5 støvdragere. Støvvejen er sat sammen af 2 sammenvoksede frugtblade. Dækbladene er i 2 rækker, de ydre er korte, spredende, ofte af forskellig længde, de indre meget længere, af samme længde, gråhårede, sortgrønne. Hovedet er båret i en halvskærmet klase.
  • Blade: I en basal roset og vekselstillet på stilken. Roset på jorden, falmer tidligt. De laveste stilkblade er stænglede, de øvre stængelløse, stængelomfattende. Bladene er smalle i basen, groft hårede, fjerfligede, fligerne er tilspidsede, buer mod basen.
  • Frugt: Flad, blank, åset, 4-7,5 mm lang nøddefrugt, afsluttet med et blødt hvidt ugrenet hår.
  • Vækststeder: Brakpløje, bredder, vejsider, græsplæner, øde land, jernbanedæmninger, havne.
  • Blomstringstid: Juli-september.

Høgeskægfamilien er forskelligartet og den omfatter alt fra store flerårige planter til små etårige urter. De har en så stor rækkevidde af krav med hensyn til vækststeder, at det er umuligt at se alle Finlands arter side om side: en foretrækker tørre klipper, mens en anden trives i næringsrige vådområder. Toårig Høgeskægs finske vækststeder er koncentreret i syd og i midten af landet, og der ikke mange af dem. Toårig Høgeskæg kom med mennesker til Finland og supplerede Finlands originale gruppe af høgeskæg så nyligt at botanikere har fulgt plantens stadier i naturen siden begyndelsen. Den er klassificeret som en fremmed art, men den har etableret sig selv for et stykke tid siden. allerede i midten af det 20 århundrede var arten meget almindelig og talrig visse steder. Den her almindeligvis klaret at holde fast hvor den har fået fodfæste, og nye bestande er kommet. Toårig Høgeskæg har dog ikke været i stand til at holde fast i det hurtigt ændrende bymiljø, og er forsvundet på grund af bygningsarbejde og andre ændringer i brug af jorden.

Den bliver så meget som en halv meter høj med et overvældende, frodigt gult hoved, Toårig Høgeskæg er et smukt tillæg til sine mere eller mindre bymæssige vækststeder. De lavere blades originale fjerlignende fliger er en god identifikationsmarkør til at skelne den fra andre hovedblomstrede planter som kan ligne ved første øjekast. Bladene minder om den mere velkendte Høst-Borst (Leontodon autumnalis) og Løvetand (Taraxacum) blade, men disse planter har basal roset og deres stilk er et bladløst skaft.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page