© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. All rights reserved.

Aftenfalk

Falco vespertinus

  • Familie: Falke – Falconidae
  • Udseende: En mellemstor falk. Voksne hanner er blålige grå med røde ben og rød fjerdragt omkring benene, hunner har gullige underside og blålig grå overside. Unge fugle minder om unge Lærkefalk. Sommetider svæver den som en Tårnfalk.
  • Størrelse: Længde 28-34 cm, vingefang 65-76 cm, vægt 230-265 g.
  • Rede: I en gammel egernrede eller en ubenyttet rede som er forladt af Krager eller andre rovfugle. Hunnerne kan tilføje rede materiale så som strå.
  • Formering: 1-5 æg bliver lagt i marts-april, udruget af begge forældre i 27-28 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 27-30 dage.
  • Udbredelse: En sjælden besøgende i Finland om sommeren, ses oftest på træk sent om foråret eller tidlig om efteråret. Dens hovedrækkevidde for yngleområder forekommer på åbne vidder, såsom stepper og floddale, hvor den bygger rede i kolonier som kan være hjem for hundreder af fugle. Yngler kun sjældent i Finland, hvor antallet af ynglende fugle er 0-5 par.
  • Træk: Kan ses i Finland mellem maj og september. Overvintrer i Afrika.
  • Føde: Hovedsagligt insekter.
  • Kald: Støjende på ynglepladserne, det mest almindelige kald er et raslende “kekekeke…”

Hannen hos Aftenfalk er næsten fuldstændig mørkt blålig grå i farven (sommetider ser den sort ud i dårligt lys) bortset fra den klart røde fjerdragt omkring benene og gattet (som et par røde shorts), og lyse grå vingefjer som er synlige på fugle i flugt. Hunnen har rustent gul hætte og underside med svage striber på bugen og siderne. Hunnens ryg er blålig grå med krydsede mørke striber. De har hvid strube og hals under deres sorte øjestribe og en overskægslignende stribe. Unge har en tydeligere stribet underside, brunlig grå overside, og ansigtsmarkeringer lige som dem hos voksne fugle. Unge fugle mangler den rustent gule farve som voksne hunner har, og er vanskelige at skelne fra unge Lærkefalk.

Aftenfalk har rødligt orange ben (lysere hos unge fugle). Hannen har rødligt orange næb med sort spids, mens hunnens og unge fugles næb er blåligt gråt med en gullig base. Aftenfalks næb har rødlig orange vokshud og mørk iris omgivet af en rødlig orange øjering.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page