0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Agerhøne

Perdix perdix

  • Familie: Fasanfugle – Phasianidae
  • Udseende: En ret lille trivelig vildtfugl på landbrugsjord. Rødbrun kant på halen er tydelig i flugt.
  • Størrelse: Længde 28-32 cm, vingefang 45-48 cm, vægt 220-475 g.
  • Rede: I fordybninger på jorden skjult blandt vegetation i kratbevokset område eller markområder, med begrænset rede materiale.
  • Formering: Lægger 13-30 æg (i gennemsnit 16) i maj. Kun hunnen ruger i 23-26 dage. Unge fugle er i stand til at flyve efter to uger.
  • Udbredelse: Findes på landbrugsjord, ofte i flokke, men i yngletiden holder de sig dog til deres egne begrænsede områder. Mere almindelig i det sydlige Finland, men forekommer også so langt nord som Oulu. Den finske bestand er anslået til 3.000-5.000 par.
  • Træk: Fastboende, men kan forlade ynglepladsen om efteråret for at lede efter nyt område.
  • Føde: Små hvirvelløse dyr, vegetation og frø.
  • Kald: Et metallisk “kri-kri-kri” i flugt.

Agerhøner er trivelige vildtfugle på størrelse med Skovduer. De har rødbrune kinder og strube, og blågrå bryster. Hanner har en mørkebrun hesteskoformet markering på brystet. Ryggen er gråbrun, markeret med tynde, lyse striber. Et godt kendetegn er deres rødbrune hale, som er specielt tydelig hos fugle i flugt. Yngre fugle er mattere i farven med ensartede lyse kinder og strube. Bugen er hvid og deres fjerdragt er stærkt markeret med tynde, lyse striber.

Agerhøner yngler i områder hvor der er meget landbrugsjord. De er sky og følsomme over for forstyrrelser og lægger sig hurtigt ned på jorden for at skjule sig, eller løber væk når mennesker nærmer sig, selv ved en betydelig afstand. De har været for nedadgående på det seneste på grund af forøget intensitet af landbruget, og den gradvise forsvinden af landbrug med åbne grøfter og lader (hvor de søger ly om vinteren).

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page