0:00
0:00
Svartbag til venstre, Almindelig Kjove til højre.

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Almindelig kjove

Stercorarius parasiticus

  • Familie: Kjover – Stercorariidae
  • Udseende: En langvinget, slank havfugl, omkring samme størrelse som en Stormmåge. Farve og mønster på fjerdragten varierer meget imellem enkelte fugle. Fleste fugle har en særpræget lys plet under vingerne tæt på spidsen. Flyver kraftfuldt og adræt. Stjæler ofte mad fra andre havfugle ved vedholdende at angribe dem i flugt til de taber eller kaster maden op.
  • Størrelse: Længde 37-44 cm, vingefang 100-115 cm, vægt 385-600 kg.
  • Rede: En lavgrundet fordybning på jorden.
  • Formering: 1-2 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af begge forældre i 24-28 dage. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 30 dage.
  • Udbredelse: Bygger rede på arktisk tundra og fjerne klippeøer på den ydre skærgård. Den finske ynglende bestand er anslået til 500-550 par.
  • Træk: Fugle som yngler i Finland flyver sydpå i juli-september, kommer tilbage i april-maj. Fugle som yngler i andre arktiske regioner flyver gennem Finland senere om foråret og efteråret. Almindelig Kjove overvintrer omkring tropiske vande i Afrika, Asien og Amerika. Fugle som er ringmærkede i Finland er fundet så langt væk som Brasilien.
  • Føde: Fisk, insekter, unge fugle. Stjæler mad fra andre havfugle, og kan også jage mindre trækfugle og fange dem når de flyver over havet.
  • Kald: Et forlænget skrigende “giah”.

Almindelig Kjove er lidt mindre og slankere end den lignende Mellemkjove. Enkelte fugle har meget forskellig fjerdragt, delvis afhængig af alderen. Der er også to hoved farvefaser: lysere fugle og mere ensfarvede mørkebrune fugle. Fugle i den lysere fase har mørkebrun overside og lys underside. Almindelig Kjove har sort hætte og gullige kinder. De har ofte et utydeligt brystbånd. Fugle i alle faser har en lys plet på deres primære vingefjer tæt på vingespidsen.

Unge fugle og fugle i den mørke fase er mere ensfarvet mørkebrune. Voksne i den mørke fase kan genkendes på deres centrale halefjer, som kan være 10 cm længere end deres ydre halefjer. Disse fjer er kun lidt forlængede på unge fugle.

Almindelig Kjove har mørke ben med sort svømmehud på fødderne. Deres næb kan være mørkebrunt med sort spids (voksne fugle) eller blåligt gråt med en mørk spids (unge fugle). Deres iris er mørkebrun.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page