0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Almindelig ryle

Calidris alpina

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: Nem at genkende i sommerfjerdragten på en sort bug. Voksne i vinterfjerdragt og unge fugle minder om Dværgryle, men er større og har et længere næb.
  • Størrelse: Længde 17-21 cm, vingefang 32-36, vægt 35-62 g.
  • Rede: En lille fordybning på jorden eller en tue på mosejord, lavet af tørt græs og blade.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i juni, udruget af begge forældre i 21-24 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde. Ungerne er flyvefærdige efter 18-21 dage.
  • Forekomst: Sjælden ynglefugl langs vestkysten (ssp. schintzii, Sydlig Almindelig Ryle) og på de åbne højdedrag i det nordligste Finsk Lapland (ssp. alpina). På træk kan den ses æde langs mudrede strande, på tangbanker eller ydre øer i store flokke på flere hundrede eller selv tusinder af fugle. Den finske ynglende bestand er anslået til 300-600 par. Den Sydlige Almindelig Ryle underart er klassificeret som kritisk truet og den ynglende antal i Finland er begrænset til 50-55 par. Der er taget foranstaltninger til at hjælpe dens antal at øges ved at genopbygge levesteder i overbevoksede kystenge.
  • Træk: Både om dagen og om natten. Fuglen flyver sydpå imellem sen juni og oktober, den kommer tilbage i april-maj (maj-juni for nominel race). Overvintrer i vest og Sydeuropa og Afrika..
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et summende fløjt “dzroo”.

Voksen Almindelig Ryle kan bedst genkendes på den store sorte plet på bugen, eftersom den er den eneste mindre vadefugl med sådan markering. Ryggen er rustent brun med sorte mønstre. Dens hals og bryst er markeret med grå striber. Voksne i vinterfjerdragt og unge fugle mangler den sorte plet på undersiden. Brystet er stribet og markeret med mørke pletter og bugen er lyst grå. Almindelig Ryles næb er lidt længere end dens hoved og buer lidt nedad. Dens ben er olivengrønne, dens næb er sort, og dens iris er brun.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page