0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Atlingand

Spatula querquedula

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En lille and på størrelse med en Krikand. Fugle, bortset fra hanner i ynglende fjerdragt minder om hunnerne hos Krikænder, men vingefladerne er mere grå end grønne. Vingerne er grå ovenpå med tydelige lyse striber bag vingefladerne. Næbbet er langt og fuldstændigt gråt. Ynglende hanner har brune hoveder med en bred buet øjestribe.
  • Størrelse: Længde 37-41 cm, vingefang 59-67 cm, vægt 300-400 g.
  • Rede: I græsagtig bevoksning, ofte med en sti som fører til reden. Foret med mørke dunede fjer.
  • Formering: Lægger 8-10 æg i maj. Kun hunnerne ruger i 21-23 dage. Ællinger lærer at flyve efter 5-7 uger, og forlader reden ret hurtigt for at søge efter føde, men de holder typisk sammen som et kuld sammen med deres mor.
  • Udbredelse: Yngler ret sjældent i Finland, findes på næringsrige søer. Yngler kun regelmæssigt syd for en linje fra den Botniske Bugt til Nord Karelia. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.000-2.000 par. Antallet er nedadgående.
  • Træk: Trækker om natten. Flyver sydpå i august-september, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i det sydlige Europa og Afrika.
  • Føde: Planter og hvirvelløse dyr.
  • Kald: Om foråret har hannerne et raslende kald “errrrr” (som tænderne på en kam). Hunnerne har et kvækkende kald som ligner det hos Krikænder.

Atlingænder er små pjaskende ænder, lidt større og kraftigere end Krikænder. I Finland bliver de klassificeret som sårbare, men kan stadig jages, bortset fra i Åland, hvor de er beskyttede.

Ynglende hanner kan genkendes på deres rødligbrune hoveder, som er markeret med en bred hvid øjestribe, som buer ned imod halsen. Deres hoveder og halse har tætte hvide stribede markeringer. Der er en tydelig grænse imellem deres mørkebrune bryster og lysere grålige sider. Forkanten af vingerne er hovedsaglig lyst grå, og vingefladerne er lyst grønne, afgrænset af hvidt. I juni anlægger hannerne deres ynglefjerdragt og begynder at samle hunner, forkanterne af deres vinger forbliver dog lysere blågrønne end hos hunnerne.

Hunner og unge Atlingænder minder om hunner hos Krikænder, men de er lidt lysere over det hele og har større striber på deres fjerdragt og tydeligere øjestriber. De har også en anden, ikke så tydelig stribe under øjnene, og en tydelig lys plet på næbbet (denne plet er ikke så tydelig og brunere hos Krikænder). Atlingænders vinger er skifergrå, næbbene er sorte (hanner) eller grønligt grå med prikker på kanten af overnæbbet (hunner). De har brune iriser.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page