0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Bjerglærke

Eremophila alpestris

  • Familie: Lærker – Alaudidae
  • Udseende: En gråligt brun lærke med særprægede gule og sorte ansigtsmarkeringer. Lidt mindre end Sanglærke, ingen hvide markeringer på bagsiden af vingerne, hvid farve på de ydre halefjer.
  • Størrelse: Længde 16-19 cm, vægt 33-45 g.
  • Rede: På jorden, åbent eller på en høj, rævlingbuske eller klippe. Lavet af mos, græs, lav og rodfibre, foret med nogle få fjer, pileknopper og rensdyrhår.
  • Formering: 4-7 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 11 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 8-10 dage, og lærer at flyve efter 16-18 dage.
  • Udbredelse: Sjælden ynglefugl i arktisk højland. Har haft tilbagegang på det sidste. Den finske ynglende bestand er anslået til at være mindre end 10 par.
  • Træk: Om dagen. Flyver sydpå i september-november, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer på Balkan, Tyrkiet og omkring det Kaspiske hav. Kan af og til overvintre i Finland.
  • Føde: Frø, hvirvelløse dyr.
  • Kald: I flugt et blødt “yii-hi-hi”. Sangen er beskeden, minder om sangen hos Lapværling og Snespurv.

Bjerglærken er klassificeret som kritisk som kritisk truet i Finland, men dens totale europæiske bestand bliver ment at være 2,5-6 millioner par.

Bjerglærken har lys underside og svagt stribet gråligt brun overside. Dens hoved har gule og sorte markeringer som ligner markeringerne hos Stor Præstekrave. Disse markeringer er tydeligere hos hannen end hos hunnen. Dens sider har rødligt brune striber. Tæt på kan to korte hornlignende tillæg ses på dens hoved. Bjerglærken har sorte ben, gråt næb, og mørkebrun iris. I flugt minder den om Sanglærke, men dens vinger er smallere og har ingen hvid farve på bagkanten. Dens hvidkantede sorte hale er også tydeligt i kontrast til dens lyse underside.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page